SAL7369, Act: R°271.2 (495 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°271.2  
Act

Transcription

2019-08-18 by kristiaan magnus
Dit zijn de goede/
Inden yersten twee huysen en(de) hove(n) neve(n) een mette(n) toebeh(oirten)/
gelegen bynne(n) der stat van vilvoerden neve(n) de mosschel/
poirte tussche(n) den goeden willem pauwels en(de) goessen/
wilen stael It(em) een huys en(de) hof mette(n) toebeh(oirten) geleghe(n)/
aldair opde woluwe tussche(n) den goeden hughe(n) wile(n) bavinx/
en(de) meester goessens va(n) beringe(n) It(em) een hofstat metten/
toebeh(oirten) gelege(n) neve(n) tcasteel van vilvoerden opde zenne/
tusschen tselve casteel en(de) den goeden gielijs van laken/
Item omtrint een half boender lants gelegen buyte(n) vilvorde(n)/
opt potyvelt tussche(n) den goeden jans wile(n) cole ende/
meest(er) goessen van beringe(n) It(em) eene(n) chijsgulden(en) erfchijs/
op een huys ende hoff metten toebeh(oirten) tussche(n) den goeden/
henr(ix) phariseeus gelege(n) bynne(n) vilvoerden neve(n) de/
woluwe ende oick alle ande(r) goede wile(n) arts gherijs/
soe waer die belege(n) zijn alsoe v(er)re die bynne(n) der/
voirs(creven) stat van vilvoerden en(de) d(aer)omtrint belegen zijn
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-29 by The Administrator