SAL7369, Act: R°29.5-V°29.1 (58 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°29.5-V°29.1  
Act
Date: 1475-08-05

Transcription

2019-10-24 by Karel Embrechts
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op heden voir ons come(n) zijn/
en in p(ro)pe(re)n p(er)soene m(ijn) vrouwe en(de) meest(er)sse van mette(n) (con)ve(n)te vand(en)/
grote(n) gasthuyse te loeven(en) en(de) hebben met (con)sente jans vand(er) borch
//
en(de) pet(er)s vand(er) hoeve(n) mo(m)boe(re)n desselfs gasthuys ge(con)stitueert/
in meliori for(ma) janne mailherbe en(de) meest(er) janne zijnen/
sone aut om inne te halen te bue(re)n en(de) ofts noot zij met rechte/
te vervolgen(e) alle alsulke(r) faulten en(de) resten vand(er) rinte(n) des selfs gasth(uys)/
die alnoch ombetailt uutstaen vanden tide dat de selve jan mailherbe/
rintmeester was en(de) dbewind hadde vanden selven goeden nae/
uutwijsen van zeke(re)n rekeningen en(de) t(er)minacien vand(er) stat hier/
op gedaen Dair voe(r) te panden te daighen te beleiden rastem(en)te/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen te vorde(re)n/
te bedingen te wynne(n) te verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo coram vos burg(imagistr)[o]/
ouderogghe rethemans augusti v[ta]
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt