SAL7369, Act: R°41.3-V°41.1 (81 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°41.3-V°41.1  
Act
Date: 1475-08-19

Transcription

2022-11-18 by Karel Embrechts
It(em) want h(er) jan van longchamp hee(re) van forneamont ridde(r) die bij/
machte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) over lanc gemaict ende/
gepasseert gegoid en(de) geerft es in alle derflike ende omberuerlike/
goede wijlen toebehoiren(de) jonch(e)r henr(icke) van longchamp hee(re) van/
forneamo(n)t en(de) jouffr(ouwen) johanne(n) van huldenberge zijnre wettiger/
weerdinne(n) te marilles te grant adorp te cleyn adorp en(de) dair/
omtri(n)t inde(n) lande van brabant geleg(en) als huysen hove(n) wynnen(de)/
lande(n) beemde(n) eeussele(n) bossce(n) wijng(ar)den molen(en) wate(re)n wouweren/
chijsen pachte(n) rente(n) heerlich(eiden) rechte(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirten/
zoe verre als wairnir wijlen van longchamp brued(er) des vors(creven)/
jonch(e)r henrix die goede in sijnd(er) levend(er) tijt aldair te houde(n) plach/
en(de) gelijc die goede comen wa(r)en vand(er) zijde(n) des vors(creven) wijlen/
warniers oft gelijc de selve wijle(n) warnier die hadde ende/
besat ter tijt alse hij huwede met jouffr(ouwen) ka(tlij)[ne(n)] van mosmale/
zijn weerdynne wijlen was en(de) niet voirde(r) Ende dat dien niet
//
tegenstaen(de) ende hoe wel de vors(creven) h(er) jan navolgen(de) der/
voirs(creven) zijnder guedinge(n) heeft geweest en(de) es in possessien/
der voirs(creven) goede ende besundert der goede zoe verre/
men die houdt vande(n) hove van fosse geleg(en) te groot/
adorp ende cleyn adorp jan van kerckem marc van post/
oft ande(r) hem ongebruyc deden aende vors(creven) goede ende den/
vruchte(n) dair op gewassen ende dair om die met rechte/
der stat versueckbrieve(n) bescrev(en) te rechte te comen opden/
xxvii dach van julio lestled(en) die alsdoen noch tot opde(n) dach/
van hede(n) noch ande(r) van hue(re)n wege(n) niet en (com)pareerd(en)/
philipse vand(en) breyne als p(ro)cur(eur) des vors(creven) he(re)n jans alle/
daige van rechte (com)pare(re)nde en(de) recht versueken(de) soe/
wijsden de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
datmen den voirs(creven) p(ro)cur(eur) van den vors(creven) goede(n) houde(n) sal/
inde macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) guedinge(n) vorscr(even)/
soe verrre dat noch voir hen comen es p(rese)ntib(us) meldert/
couck(eroul) ouderogge retheman aug(usti) xix
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt