SAL7369, Act: R°69.1-V°70.1 (127 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°69.1-V°70.1  
Act
Date: 1475-10-02

Transcription

2021-02-08 by Karel Embrechts
Item philips de rijcke sone wilen raes in p(rese)ncia heeft bij consente/
arnts de witte ende henr(icx) de rijke als maghe ende vriende des/
voirs(creven) ph(ilip)s van sijns vaders en(de) moeders wegen affirme(re)nde dat/
dit geschiet is ten meesten orboe(r) ende p(ro)ffite des selfs philips/
gekint ende gelijdt wale ende wettelijc vercocht te hebben(e)/
jacoppe edelhee(re) alsulcken sesse crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuc der/
munte(n) des hertoge(n) van bourg(oign)[en] van brab(ant) (et)c(etera) erflijker rinten alle/
jae(re) sint andriesmesse ap(oste)ls te betalen die de voirs(creven) philips/
hadde ende houden(de) was aen ende op de goede henricx de rijcke/
brueders des voirs(creven) philips die hem in deylinge(n) gevallen ende/
bleven zijn jegen den voirs(creven) ph(ilip)s coenrarde de witte rijcke/
gebruede(re)n ende janne de witte ende johanne(n) sijnen wive/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vand(er) daet xiiii[c] lxxi nove(m)br(is)/
vi Inden yersten aen ende op een huys ende hoff met den/
toebehoirten geheeten ske(m)mershoff met i(½) boend(er) en(de) (½) dachmael/
lants d(aer) aen gelegen en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) gelegen te/
herent tusschen de goede willems de naen ende de strate gaen(de)/
van loeven(e) te mechlen weert Item op ii(½) dach(mael) lants paulo/
gelege(n) voe(r) tvoirs(creven) huys ende hoff tusschen de strate ald(aer) ende/
de goede jacops wilen van raveschote Item op dertich roeden/
lants eygens gelege(n) ald(aer) tusschen de goede der kercken van herent/
en(de) de goede des voirs(creven) hen(ricx) de rijcke ende naest den goeden van s(in)t/
katlijne autae(r) inder kercken van herent voirs(creven) Item op drie/
vierdelen lants gelege(n) ald(aer) tusschen de goede der kinde(re)n srijken/
ende de goede henricx vanden dale Item op een boender lants/
gelegen ald(aer) tusschen de goede des voirs(creven) henricx vand(en) dale/
en(de) de goede gorts wilen roelants Item op een dachmael/
lants gelegen ald(aer) tusschen de goede des voirs(creven) wilen gorts/
roelants ende de goede der kinde(re)n geheeten amelrijcx It(em)/
op i(½) dachmael lants gelegen op langrodevelt tusschen de/
goede der voirs(creven) kinde(re)n amelrijcx ende de goede wouters/
sprenghe(re) Item op tsestich roeden lants gelegen ald(aer) tusschen/
de goede der erfgename(n) gheerts wilen van dieven ende de/
goede der kinde(re)n geheeten vander straten Item op drie/
dach(mael) lants gelege(n) opt velt geheeten die horst tusschen de/
goede der kindere(n) geheeten switten ende de srtrate ald(aer) Item/
op een boend(er) eussels gelegen ter plaetsen geheeten langrode
//
tusschen de goede peters vrancx en(de) de strate ald(aer) It(em) op/
een dachmael eussels gelege(n) ald(aer) tusschen de goede des/
voirs(creven) peters vrancx ende de strate ald(aer) Item op een half/
boender lants gelege(n) opt voirs(creven) velt geheeten langrode/
velt in twee stucken ald(aer) dair af deen stuck houden(de)/
is and(er)half dachmael en(de) is gelege(n) tusschen de goede des/
voirs(creven) wilen gorts roelants lodewijcx roelofs en(de) de goede jans/
vand(en) borchove(n) ende dand(er) stuck houden(de) een half dach(mael)/
es ghelege(n) tusschen de goede gheerts vand(en) doerne en(de) de/
strate geheeten dinghestrate en(de) naest den hove geheeten/
ske(m)mers hoff Item op drie vierdelen bosch gelegen ter plaetsen/
geheeten winxelbroeck tusschen de goede arnts moens en(de) de/
goede roelof roelofs It(em) op ii(½) dach(mael) en(de) twintich roeden/
lants gelege(n) ter plaetsen geheeten douderot tusschen de/
goede lodewijcx de rijke de goede peters vand(er) hulst en(de) de/
strate ald(aer) It(em) op vijf vierdelen lants vijfste scoofs gelege(n)/
te winxele opt velt geheete(n) cleynvelt tusschen de goede/
scloesters van bethleem ende de strate aldaer Item een stuck/
lants gelegen ald(aer) tusschen de goede g(er)truden lambrechts/
en(de) de goede des voirs(creven) henricx de rijcke Item op seven/
dachmalen lants gelege(n) te winxele ter plaetsen geheeten/
den rooden hoff tusschen de goede der erfgename(n) gielijs wilen/
de rijke van cortbeke ende de goede roelof roelofs Item/
op een half boend(er) lants geheeten de putdelle gelege(n) ald(aer)/
tusschen de plaetse geheeten tshertoge(n)delle en(de) de goede der/
costerien van wincsele It(em) op drie dach(mael) lants gelege(n) ter/
plaetsen geheeten opten berch tusschen de goede der tafelen/
sheylichs gheests van loeven(en) ende de goede henricx maes/
It(em) op een half boend(er) lants gelege(n) aen de lange hage tussce(n)/
de goede der voirs(creven) erfgename(n) des voirs(creven) wilen gielijs van/
cortbeke en(de) de goede henricx vander leeps Item op drie/
vierdelen lants gelege(n) te herent tusschen den reywech die/
toe te behoe(re)n plach den kinde(re)n sbeckers It(em) op een bloc/
lants gelegen tusschen de goede mertens dekens en(de) een/
plaetse geheeten den ouden hoff Item op een dachmael lants/
gelegen ter plaetsen geheeten inden bodem tusschen de goede/
roelofs van berthem ende de goede des voirs(creven) henr(ix) vand(er) leeps
//
Item op een dach(mael) ende xxv roede(n) lants gelege(n) bijde seve(n) dach(mael)/
acht(er) den roedenhoff It(em) op een half boender lants gelege(n) t(er) plaetsen/
geheete(n) steenacker tusschen de goede claes seghers en(de) de goede/
des voirs(creven) wile(n) giel(ijs) van cortbeke It(em) op i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
opt velt geheete(n) broecvelt tusschen de goede pet(er)s carbeel en(de) de/
goede der beghijne(n) van arschot It(em) op een half dachmael lants/
gelege(n) ter plaetsen geheete(n) dalemerbeemt tusschen de goede/
der jouffr(ouwe) switten ende goede jans van bullestrate(n) Item op/
een half dach(mael) lants gelege(n) opden loevenwech bij ts(er)toge(n)delle/
Item op een half dach(mael) lants gelege(n) op dalemerbeemt tussche(n)/
de goede der voirs(creven) jouffr(ouwe) switten en(de) jans van bullestraten en(de)/
bij de strate ald(aer) Item op drie vierdel lants gelege(n) ter plaetsen/
geheeten aen de to(m)me tussche(n) de goede der kercken van/
wincksele ende de strate ald(aer) Item op een boender lants/
geheeten tsh(er)togendelle gelege(n) tusschen de putdelle ende de/
strate ald(aer) Item op and(er)halve(n) dach(mael) beemps gelege(n) op dinde/
vanden winxelbroecke tusschen de goede lodewijcx wilen de/
rijcke en(de) de goede gords geheeten lyedekens Item op and(er)halff/
dach(mael) lants gelegen opt velt geheeten broecvelt voirs(creven) tusschen [neve(n)]/
de goede gheertruden lambrechts en(de) [vacat]/
It(em) op een huys ende hoff metten toebehoirte(n) gelegen te/
herent ter plaetsen geheeten te coelen tusschen de goede/
willems switten ende de strate ald(aer) It(em) op drie capuyne(n)/
erflijc aen ende op een huys ende hoff metten toebehoirten/
jans leeu gelege(n) te herent ter plaetsen geheete(n) colen tusschen/
de strate geheeten papestrate en(de) de goede des voirs(creven) willems/
switten Item op een mudd(en) rocx erfspachts aen en(de) op de goede/
naebescr(even) vrancx vander hulst Te weten(e) ierst aen ende/
op een half boender lants gelegen tusschen de goede der/
jouffr(ouwe) switten ende de goede der voirs(creven) kinde(re)n amelrijcx/
Item op een dachmael lants gelegen ter plaetsen geheete(n)/
hop beempt tusschen de goede der kinde(re)n vand(er) straten/
en(de) de plaetse geheeten tkeerlant Item aen ende op/
drie vierdelen lants gelege(n) ald(aer) bij tusschen de goede/
jacops van bullestraten ende de goede gheerts vanden/
doirne Item op eene ca(m)me geheeten den vos mette(n) cuype(n)
//
ketelen vaten brouwegerecke ende allen ande(re)n toebehoirten/
gelege(n) te herent bij den kerchoff ald(aer) tusschen de goede jouffr(ouwe)/
lijsbette(n) weduwe jacops wilen blanckart en(de) de goede/
jans eveloege ende bij de strate aldair ende dat voir en(de)/
om eene seke(r) so(m)me van penni(n)gen dair af de voirs(creven) ph(ilip)s/
hem bekinde bijden voirs(creven) jacoppe volcomelijc vernuecht/
zijnde ende wel betaelt ende droech dair dair o(m)me/
op met ryssche ende met rijse ende anders met wettigher/
verthidenissen de voirs(creven) sesse crone(n) erfrinte(n) in handen des/
hee(re)n vanden gronde ende der eygengenooten nae bescreve(n)/
den voirs(creven) ph(ilip)s met ordene(n) van rechte dair uut ende/
af gewijst zijnde Soe wert dair inne behoirlijc gegoet/
ende gheerft de voirsc(reven) jacop edelhee(re) bij manisse en(de) wijsdo(m)me/
alsoe nae recht behoirde egheen point van rechte achter/
gelaten datter sculdich was toe te geschieden(e) Hiis int(er)f(uerunt) henr(icus) marien et joh(ann)es witte t(am)q(uam) scabini de/
herent et all(od)ii (con)s(ortes) Item arnold(us) witte fr(ate)r d(i)c(t)i joha(n)nis/
et symon de wesembeke all(od)ii (con)s(ortes) qui hec q(uo)d faciu(n)t/
qui(n)tin(us) couck(eroul) et joh(annes) ouder(ogge) coram quib(us) sat(is) et war(as)/
pro inonerato censu Behoudelijc dat de voirs(creven) rinte/
van sesse crone(n) blive(n) sal tot sdorps rechte van welcke(n)/
dorps rechte schot lot vand(er) beden ons gened(ichs) hee(re)n ende/
ande(re)n lasten hoedanich die wae(re)n heeft gelooft de voirs(creven)/
ph(ilip)s de voirs(creven) rinte te ontheffen(e) costel(oes) en(de) scadel(oes) tot ewige(n)/
dagen soe dat de voirs(creven) jacop en(de) zijn erfg(enamen) de voirs(creven) rinte/
van sesse crone(n) jaerl(ijx) als die vallen selen heffen en(de)/
bue(re)n selen moegen los en(de) vry van allen calangien Ende/
ter meerder sekerheyt ende vesticheyt van desen den voirs(creven)/
jacoppe en(de) zijne(n) erfgename(n) heeft de voirs(creven) jan de witte/
verobligeert ende te pande gesedt de eyge(n) goede(n) h(ier) nae/
bescr(even) ind(er) voirs(creven) p(ro)ch(ie) van herent gelege(n) Ierst (½) boend(er)/
eussels gelege(n) tusschen de goede lijsbette(n) wed(uwe) jans wilen/
sleeus en(de) de goede scloesters van roesendale It(em) (½) boend(er) eussels/
gelege(n) tussche(n) de goede henr(icx) rijke en(de) de goede gorts wile(n)/
roelants en(de) de strate geh(eten) papestrate Hiis int(er)f(uerunt) d(i)c(t)i iiii[or]/
all(odii) (con)s(ortes) q(ui) hec quod faciu(n)t d(i)c(t)i scab(ini) lov(anienses) cor(am) quib(us) sat(is) de/
subpig(nore) et war(as) pro vero all(odio) p(ro)ut oct(obris) s(e)c(un)da
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt