SAL7369, Act: R°72.1 (129 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°72.1  
Act
Date: 1475-09-23

Transcription

2019-08-26 by Karel Embrechts
Item jan vander heyden sone wijlen henrix ende katheline smeets/
zijn wijf in p(rese)ncia hebben gekind en(de) gelijdt openbairlijc dat henric/
vermaerien oom der voirscr(even) katheline(n) hen wel ende wettelijc gecontenteert/
ende te vreden gestelt heeft met gereede(n) pe(n)ning(en) van alsulke(n) kinsgedeelte/
alse hen toecomen es ende v(er)vallen van katheline(n) wijlen wijbrechts/
moeder des voirs(creven) henrix in haven en(de) in erve(n) in droegen en(de) in nate(n)/
P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) et ad mo(nicionem) face(re) legis op(er)am de(bi)[ta(m)]/
absq(ue) one(re) eoru(m) expen(sis) cor(am) d(omi)nis fundi a quib(us) depende(n)t et tenent(ur)/
cor(am) couck(eroul) oud(erogghe) sept(embris) xxiii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt