SAL7369, Act: V°264.3 (481 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°264.3  
Act
Date: 1476-03-05

Transcription

2020-01-11 by Karel Embrechts
It(em) mych(iel) van ha(n)nut die als porte(r) va(n) des(er) stadt/
hadde doen afdoe(n) met br(ieve) vander stat gescr(even) aenden/
meye(r) van grave(n) en(de) den scepen(en) va(n) nodebeke alsulke(n)/
v(er)volch als de selve meye(r) dede te nodebeke op woute(re)n/
le couvereur om deswille dat hij als vorste(r) doen t(er)/
tijt den voirscr(even) mych(iele) soude hebben late(n) gae(n) uut/
zijne(n) geva(n)kenisse d(aer) hij voir eene(n) banduyn va(n) she(re)n/
wege(n) inne gesedt [was] en(de) die opden selve(n) machiele/
poirte(r) bijde(n) he(re) va(n) rode ov(er)gegeve(n) soude zij(n) geweest/
D(aer)aff de selve machiele poirte(r) den selve(n) vorste(r)/
p(rese)nteerde te v(er)antweerde(n) want soe hij meyndt/
den peys daer te vore(n) hadde gemaect geweest/
vanden selve(n) banduyne Dairaff den dach op hede(n)/
als ten verstreken(en) daghe va(n) rechte dient heeft/
hem de selve mych(iel) d(aer)aff te rechte gep(rese)nteert/
cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) in scampno de(m)pto oud(erogghe) m(ar)tii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt