SAL7369, Act: V°354.1 (647 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°354.1  
Act
Date: 1476-05-20

Transcription

2018-05-01 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) hee(re)n everart ts(er)claes vrouwe m(ar)griete/
vander borch zijn medegesellinne jan hinckaert ridde(re)n/
vrouwe katlijne vander borch suster der voirs(creven) vrouwe/
m(ar)griete(n) zijne medegesellinne jouffrouwe joha(n)ne vander/
borch weduwe jans wilen vanden heetvelde sust(er) der/
voirs(creven) gesuste(re)n ende jouffrouwe marie vander borch/
suster der voirs(creven) gesuste(re)n hebben gelooft onbesundert en(de)/
onversceyden den voirs(creven) her augustijne vanden borchove(n)/
ende vrouwe (christ)inen vand(er) borch suster der voirs(creven)/
gesuste(re)n zijnd(er) medegesellinnen ende in erfvorweerde(n)/
toegeseecht oft de voirs(creven) her augustijn ende zijne/
medegesellinne in e(n)nighen tiden toecomen(de) gepraemt/
werden aen hue(r) huys ende hoff metten toebehoirten/
gelegen opde biest dair de selve vrouwe (christ)ine inne/
ghetocht is vanden sesse mudd(en) corens ende/
twee ryns guld(en) erflijc dair voe(r) zij de selve/
goede tonderpande hebben gesedt alst blijct in/
deser camere(n) sesthien dage in merte int boeck/
van vierentseve(n)tich den voirs(creven) her augustijne/
ende sijnder medegesellinne(n) elc van zijnen/
vijfsten deele dair af lasteloes costeloes en(de) scadeloes/
te houden Ende hebben alle de voirs(creven) partie(n) voirt/
ghelooft den voirs(creven) her augstijne ende zijnd(er) voirs(creven)/
medegesellinne(n) tot hue(re)r manissen hier af altijt/
voirder vesticheyt te doen(e) ende hen hier voe(r)/
goeden onderpant te setten met rechte soe dat/
hen ende hue(re)n erve(n) ende nacomelinge(n) vast/
tot hue(r) ontlastinghen des voirs(creven) is geh ghenoech/
sal moegen wesen Hier wae(re)n over qui(n)ten/
couckeroul ende gordt rethemans scepen(en) te loeven(en)/
boven genoemt gedaen int jair ons heeren duysent/
vierhondert sessendetseventich opden twintichste(n)/
dach d(er) maent van meye
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt