SAL7370, Act: R°198.3 (409 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°198.3  
Act
Date: 1477-01-13

Transcription

2017-02-05 by kristiaan magnus
It(em) jacop scolier en(de) claes de gheyse(re) in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijd gehave(n)/
te hebben ende ontfange(n) uut handen jorijs de hond wissele(r) van wege(n) als/
bove(n) viventwintich rinsche gul(den) ten prise als voe(r) uut sake(n) van vijftich r(yns)/
gul(den) die de vors(creven) p(er)sone(n) geleend hebben onsen gened(ichen) he(r) te wete(n) de vors(creven)/
jacop xxxv en(de) de vors(creven) claes xv r(yns) g(ulden) d(aer) af d(aer) voe(r) de vors(creven) ph(ilip)s als/
p(ri)ncipael pet(er) arnd en(de) claes als borge(n) hen v(er)loofde(n) na inhoude(n) der scep(enen)/
br(ieve) va(n) lov(en) vand(en) date vors(creven) Scelden(de) d(aer)om quite de vors(creven) jacop van xvii(½)/
en(de) de vors(creven) claes van vii(½) r(yns) g(ulden) maken(de) de helicht d(er) vors(creven) l r(yns) g(ulden) de(n) vors(creven)/
joese ph(ilippp)e pet(ere)n arnde en(de) claese en(de) alle ande(r) des q(ui)tan(cie) behoeven(de) alse vand(en)/
t(er)mijne van kersmisse lestlede(n) cor(am) roelants roelofs ja(nuar)[ii] xiii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus