SAL7370, Act: R°292.1 (608 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°292.1  
Act
Date: 1477-06-09

Transcription

2020-07-30 by kristiaan magnus
Item meester peter de rivo prochiaen der kercken van sinte/
peters te loeven(en) renu(n)c(ians) in p(rese)ntia heeft gelooft voir hem zijn/
erve(n) ende nacomelinge(n) joese wilts scoemake(r) zijne(n) erve(n) en(de)/
nacomelinge(n) dat hij noch zij stae int huys staen(de) int streetken/
van herent tege(n) pete(re)n vanden zijpe vercregen ne(m)mermeer/
yet setten ty(m)meren noch metsen en selen noch doen setten/
ty(m)meren noch metsen dat den lichte vande(n) huyse des voirs(creven)/
joes daer neve(n) liggen(de) welck licht va(n) bove(n) nedersleet doer/
een dacvynste(r) xv voete hoege vander eerden en(de) vi voete/
breet Welke dagvynste(r) deselve joes selve heeft doe(n) maken/
in sijn woeni(n)ge dienen(de) in zijn cokene e(n)nich hynder oft letsel/
soude moege(n) doen in naecomen(de) tijden Behalve(n) dat de/
voirs(creven) joes des ses selfs lichts noch dier vynste(re)n niet voirder/
gebruyken en sal van dair uut te ziene oft daerae(n) te come(n)/
dan hi nu doet Heeft voirt geloeft dat hij insgelijx egheen/
vynste(re)n en sal doen noch late(n) maken inden ghevel soe/
v(er)re derve strect dat den voirs(creven) meester peter oft meest(er)/
reynier wilen rotarij zijn medegelle tege(n) den voirs(creven) joese/
gecrege(n) hebben met scep(enen) br(ieve) va(n) loven(en) vand(er) daet xiiii[c]/
lxxiiii dece(m)bris xxii dair bij hij oft zijn erve e(n)nich hinder/
soude(n) moege(n) hebben oft liden cor(am) vos tybe junii ix
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus