SAL7370, Act: R°45.4-V°45.1 (83 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°45.4-V°45.1  
Act
Date: 1476-07-30

Transcription

2020-11-12 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) henr(ic) heeft geloeft dat hij allet ghene des/
hij ten ynde vanden jae(re) te cort zijn mochte van des he(m)/
de voirs(creven) assise heeft gecost nae uuytwise(n) des registers/
der selver stat dat alsdan uuytreycken en(de) betale(n) sal Et/
proinde obligavit de licen(tia) d(omi)ni fundi titulo iusti subpigner(is)
//
bona subsc(ri)pta p(ri)mo vide(licet) ii(½) quartar(ia) vinee sit(e) in una pecia/
sup(ra) montem d(i)c(t)u(m) roesselberch int(er) bona johannis sprenghe(re) ab/
una et egidii vanden zande ab alia Item ad huc unu(m)/
iur(na)le t(er)re sit(um) ibidem subtus d(i)c(t)am vinea(m) int(er) bona/
m(a)g(ist)ri petri bote scolastici ab una et rel(i)c(t)e d(i)c(t)e vander/
haghe(n) de wiltsele ab alia de quibus sat(isfacere) prout/
Ende dinhoudt van desen twee gelueften heeft he(n)r(ic)/
oick lijflijck ten heyligen geswore(n) volcomelijck te voldoen(e)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus