SAL7370, Act: R°82.1 (157 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°82.1  
Act
Date: 1476-09-11

Transcription

2019-09-17 by Hadewijch Masure
It(em) de voirscr(even) goirdt en(de) gerardt hebben bijde(n) volle(n) rade/
vander stadt op heden notabelijck vergadert en(de) op andere/
voirgaen(de) daghe van rechte den voirscr(even) m(ar)ken questie gemaect/
inde voirs(creven) d(enieren) der voirsc(reven) soene(n) meynen(de) al wae(r) hij mont/
suende(re) want hij noch drie bruede(re)n hadde van jonge(re)n/
jae(re)n dan hij ende onder hue(r) dage dat zij oic int voirs(creven)/
soengelt deylen souden en(de) sculdich wae(re)n te deylen en(de) zij/
en hadden niet d(aer) toe te segge(n) dan hen de gelofte was gedaen/
tot behoef vanden ghene(n) dien dat sculdich was te volgen/
ende dat dat trecht wae(r) vanden lande den voirs(creven) m(ar)cken/
met zijne(n) vader houden(de) de contrarie dat hij tvoirs(creven) soengelt/
alleen sculdich wae(r) te hebben Soe wert hier op ov(er)drage(n)/
en(de) get(er)mineert bijden rade vand(er) stad dat den voirs(creven) m(ar)cken/
de voirs(creven) pe(n)ninge alleen volge(n) soude septe(m)br(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus