SAL7370, Act: V°274.3-R°275.1 (564 of 619)
Search Act
previous | next
Act V°274.3-R°275.1  
Act
Date: 1477-05-03

Transcription

2020-01-23 by kristiaan magnus
It(em) de voirscr(even) jan van wezembeke [heeft] mits des(er) de voirscr(even)/
jouffr(ouwe) geheelijck quijtgescouwe(n) va(n) allen geluefte(n)/
condicie(n) co(n)vencie(n) scepen(en) br(ieve) en(de) alle(n) ande(re)n saken d(aer)inne/
zij te hemw(er)t gehoude(n) mocht zijn totten daghe toe va(n)/
heden het zij vanden v(er)reycken dat hij op huer alh(ier)/
te loven(en) gedaen heeft vande(n) rasteme(n)te en(de) v(er)volge/
dat hij d(aer)voe(r) oft anderssins heeft gedae(n) te he(re)ntals/
op huer goede en(de) vande(n) vo(n)nissen d(aer)uuyt alhier/
tusschen p(ar)tien onlanx bijde(n) scepen(en) gewise(n) oft and(er)s/
in wat manie(re)n dat zij Recog(noscens) sibi p(re)miss(is) fore/
plenar(ie) satisfactu(m) promitt(ens) null(atenus) alloqui Behalve(n)
//
oft eenich van hen beyden eenich recht p(re)tendeert te/
hebbe(n) inden bemdt geheete(n) tshe(re)nbroeck ond(er) west(er)le/
gelege(n) en(de) alsoe uuyt saken va(n) dien te(n) ande(re)n weert/
yet te segge(n) mocht hebbe(n) dat dat onder de voirs(creven)/
quitan(cien) niet gecomp(re)hendeert begrepe(n) noch quijtgescouwe(n)/
en sal zijn cor(am) eisdem
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus