SAL7370, Act: V°280.2 (578 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°280.2  
Act
Date: 1477-05-10

Transcription

2021-11-03 by kristiaan magnus
It(em) claus van machtdauwe geheete(n) va(n) thiene(n) heeft/
geloeft janne m(er)cels borg(er)meest(er) te loven(en) twee r(yns)/
guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck den eene(n) r(yns) g(ulden) ad p(ro)cessio(n)e(m)/
lovanien(sem) [p(ro)x(imam)] et r(e)liquu(m) ad nat(a)le seque(n)s p(er)sol(vendum) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
in consilio opidi maii x
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus