SAL7370, Act: V°6.2 (13 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°6.2  
Act
Date: 1476-06-25

Transcription

2020-09-02 by kristiaan magnus
Ende want de voirs(creven) gheert dach van rechte hadde/
jegen den voirs(creven) he(re)n jacop als voirscr(even) steet en(de) ten voirs(creven)/
dage van sat(er)dage noch oic op heden hij noch ande(re)/
van zijne(n) wegen come(n) en is Soe wijsden de hee(re)n/
scepen(en) van loev(en) ter manissen smeyers gevisenteert/
hebben(de) tresc(ri)pt vand(en) meye(r) van nethen(en) onder sijne(n) segel/
dexploit volcomelijc gedaen zijnde dat h(er) jacop voirt/
va(r)en soude moege(n) met rechte alsoe en(de) dair hij/
begonne(n) hadde Cor(am) roelants roelofs berghen vos tybe/
junii xxv
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-12 by kristiaan magnus