SAL7370, Act: V°82.1 (161 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°82.1  
Act
Date: 1476-09-12

Transcription

2021-02-14 by kristiaan magnus
It(em) mathijs vanden rode jan van ost [vacat] sijn/
wijf en(de) pete(r) van cuyct woenen(de) te halen in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijdt voir hen en(de) alle ande(re) die/
erg(enamen) moge(n) zijn joffr(ouwe) lijsbette(n) vand(en) passe dat hen de/
meesters vand(en) distribucie(n) d(er) capellanen van s(in)[t]/
pet(er)s te loeven(e) ende gerarde dan baussele secretar(is) ov(er)gelevert/
hebben ende laten volge(n) alle alsulcken brieve instrume(n)ten/
en(de) ande(re) gescriften alse bleven zijn nae de doot d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) lijsbetten ende aenvue(re)n den onberuerlike(n) goeden/
die wae(re)n der selver jouffr(ouwe) lijsbette(n) d(aer) zij erfgename(n)/
af zijn ende die den voirs(creven) erfg(enamen) met eender uutsprake(n)/
voir scepen(en) van loeven(e) bij seggers gedaen voir gielijse/
de vos ende pete(re)n heyckens maii xvii a(nn)[o] lxxiiii ae(n)geseecht/
wae(re)n bij segge(re)n tusschen hen genome(n) Voirt hebben/
de selve bekinders gekint dat zij van gerard(us) van/
baussele voirs(creven) in gereeden pe(n)ning(en) ontfange(n) hebben die/
viertich ryns guld(en) te xx stuv(er)s tstuc die hen mett(er)/
selv(er) uutspraken toegeseicht wae(re)n vand(en) voirs(creven) capellane(n)/
en(de) gerarde betaelt te worden Bekinnen(de) hen vand(en)/
voirs(creven) twee pointe(n) volcomelijc genoech gedae(n) zijnde/
Geloven(de) de selve capellane(n) en(de) gerarde noch hue(re)n/
nacomelinge(n) noch nieman(de) dien dit ae(n)gaen mach/
ne(m)mermeer ae(n) te spreken (et)c(etera) sed war(andizare) cor(am) roelants/
vos septe(m)br(is) xii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus