SAL7371, Act: R°132.4-V°132.1 (293 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°132.4-V°132.1  
Act
Date: 1477-12-31

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Op heden zijn comen inden rade vand(er) stad notabelijc vergadert/
jouffr(ouwe) marie wed(uwe) g(er)lijcx wilen van tuyl ter eenre augustijn/
ympens die wilen getrouwt hadde m(ar)gr(iete) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n)/
dochter ter ande(re) ende jan nijs ter derder zijden ten ocsuyne/
van sesse rijders tsjaers die voirtijts de voirs(creven) weduwe/
den voirs(creven) janne nijs met katlijne(n) wilen oic huerd(er) dochter/
in hijlijke hadde gegeve(n) op huer huys mette(n) toebehoirte(n) geh(eten)/
den beer gelege(n) inde scepstrate als inhoudt dinstrument/
der hijliker vorweerden dair op gemaect die voe(r) oege(n) was/
Welcke sesse rijders de voirs(creven) aug(ustijn) bij eend(er) uutsprake(n) voirtijts/
tussche(n) hem en(de) der selv(er) sijnder sweg(er) bij goede(n) ma(n)nen/
segge(re)n gedaen voir scepen(en) van loeven(en) m(ar)tii xix l(ibr)[o] lxxiii
//
onder calaber de voirs(creven) augustijn der selver sijnder/
sweg(er) sculd(ich) was af te doen en(de) huer ende huer goede/
voirg(eruert) d(aer) af tontlasten dair nae vele verhaels/
de voirs(creven) augustijn kinde dat hij de voirs(creven) uutsprake/
voldoen woude en(de) sijnder sweger en(de) huer goede lossen/
Ende tot eene(n) teeken van dien hadde hij den voirs(creven)/
ja(n)ne nijs betaelt in ghereeden pe(n)ning(en) tsestich rijders/
te xxv st(uvers) tstuck omtrent twee jaren leden dat de/
voirs(creven) jan nijs oic bekinde mair meynde vand(en) selven/
meer te hebben dan voe(r) tstuck xxv stuv(er)s ende dat/
hijt oic op condicie hadde ontfaen Ende ten uutersten/
wert ald(aer) bijder stad rade genoech bij ov(er)geven vand(en) voirs(creven)/
aug(ustijne) en(de) janne overdrage(n) ende gesloten soe verre de/
voirs(creven) jan nijs niet te vreden sijn en woude metter/
betalinge(n) die hem geschiet was dat hij dan den voirs(creven)/
aug(ustijne) sijn pe(n)ning(en) totter so(m)men van tsestich rijders sulcke/
als hij van hem ontfange(n) hadde ende gea(n)noteert stonden/
in een cedulle die voe(r) oegen was geteekent bij mychiel/
scribaen wedergeve(n) soude en(de) staen dan op zijn beloep/
van rechte in pleno (con)s(ilio) decembr(is) ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus