SAL7371, Act: R°149.3 (325 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°149.3  
Act
Date: 1478-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-06 by kristiaan magnus
It(em) willem van daelhe(m) sone wilen willems te voe(re)n uut/
jouffr(ouwe) elsen zijnder moeder broode gedaen die op heden/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) dach van rechte hadde/
tege(n) der selver sijnder sweg(er) moeder om dat zij huer/
hadde doen leve(re)n uut crachte van hue(re)n scepen(en) brieven/
van loeven(e) alle de onberuerlike goede desselfs huers soens/
zoe voir hue(r) lijfpen(sien) die zij d(aer)op heeft soe van wegen/
hubrechts huers soens in hue(re)n broode zijnde ende onder/
zijn dage die oic rinte(n) met scepen(en) brieven van loeven(e)/
opde selve goede houden(de) es in p(rese)ncia heeft gekint ende/
gelijdt geconsenteert en(de) ghewillecoert dat de selve/
zijn joff(rouwe) moeder alle de goede in zijnder deylinge(n) begrepe(n)/
dair uut de voirs(creven) leveringhe gevolcht is sal hantplichte(n)/
en(de) gebruyken ende bliven hantplichten(de) ende gebruykende/
totter tijt dat zij en(de) de voirs(creven) hubrecht zijn brueder/
van hue(re)n acht(er)stelle en(de) coste en(de) co(m)me(r) van rechte voldae(n)/
sullen zijn in alle der manie(re)n oft de vo(n)nissen van scepen(en) in/
zijnd(er) absen(tien) bij scepen(en) geluyt wae(re)n cor(am) boxh(oren) lynde(n) januar(ii)/
xv
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus