SAL7371, Act: R°153.2-V°153.1 (340 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°153.2-V°153.1  
Act
Date: 1478-01-21
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-30 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovanien(sis) mediant(ibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
petru(m) vand(en) poele ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et hered(itaria)/
rasonis vand(en) borchove(n) infra lo(vaniu)[m] et extra sit(a) in mans(ionibus) domib(us)/
curt(ibus) terris ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa/
redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro de(bi)[to] illo vide(licet) quadraginta/
rijders aur(eorum) mo(ne)[te] ad mo(nicionem) p(er)sol(vendo) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] et pro cert(is)/
recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um)/
tenor sequitur in hec verba It(em) de voirs(creven) raes vand(en)/
borchove(n) vervangen(de) ende op hem nemen(de) hier inne janne sijne(n)/
vad(er) en(de) desselfs raes kinde(re)n die tot hue(re)n dage(n) comen zijn
//
heeft gelooft dat hij met hen ende zij met hem binne(n) eender/
maent naestcomen(de) den voirs(creven) pete(re)n loflike guedinge ende/
vestich(eit) doen sulle(n) dair ende soe dat behoe(re)n sal van allen/
alsulcke(n) cleyne(n) chijsen in coren(en) even(en) s(cellingen) pe(n)ning(en) en(de) d(er)re/
gelike alse zij hebben op div(er)se goede ende ond(er)pande(n) div(er)sen/
p(er)sone(n) toebehoe(re)nde gelege(n) te loeven(en) ten huffle inden baenhovel/
en(de) omtrint loeven(en) gedragen(de) tsame(n) den selven chijs tussche(n)/
vie(r) en(de) vijf r(yns) guld(en) nae uutwijsen der cedulle(n) die zij d(aer)af/
den selven pete(re)n overgegeve(n) hebben soe verre de selve peter/
d(aer)af alnoch gheen loflike vestich(eit) en heeft ontfange(n) alsoe/
dat dat den selve(n) pete(re)n en(de) sijne(n) nacomelinge(n) genoech sal/
moege(n) wesen ende dair toe voirt selen gelove(n) te vervange(n)/
dande(r) o(n)mondige kinde(re) tgelijc oic te doen(e) als zij tot hue(re)n/
dage(n) come(n) sullen zijn Ende voirt dat zij den wynne/
vand(en) hove en(de) goeden geheete(n) verloren cost in dien hebbe(n) sulle(n)/
dat hij tussche(n) dit en(de) half merte naestcomen(de) trecken sal uute(n)/
selve(n) goeden en(de) die laten sal gewonnen en(de) geworve(n) wel/
en(de) loflijc gelijc reengenote(n) oft selve dair voe(r) indivisim/
innestaen cor(am) roelants vync nove(m)br(is) ulti(m)a a(nn)[o] xiiii[c]/
lxxvi Et h(ab)uit querelas hiis int(er)f(uerunt) lynden hanckaert/
januar(ii) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus