SAL7371, Act: R°180.3 (405 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°180.3  
Act

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Want jan van udekem als geleyt nae des(er) stad recht tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve jans de blancqueda(m)mes reyners/
en(de) pet(er)s zijnd(er) sone(n) wair die gelege(n) zijn pete(re)n comelinc d(er) stad/
bode in zijne(n) name met brieve(n) vand(er) stad gescr(even) aen de meyers/
van yncourt oft gottekem oft hue(re)n stedehoude(re)n hadde doen leveren/
alle de selve goede en(de) dach va(n) rechte doen bescheyde(n) den voirs(creven)/
ja(n)ne en(de) zijne(n) sonen oft zij d(aer) tege(n) yet hadden willen allige(re)n/
Welcke(n) dach alse dat blijct bijden voirs(creven) versuecbr(ieven) yerstwerf/
diende des ii[te] daichs decembr(is) lestlede(n) en(de) altijt bijde(n) voirs(creven)/
geleydde(n) soe hij seyde geco(n)tinueert en(de) vervolcht was sonder/
cesse(re)n van dage te dage tot op heden d(aer) de voirs(creven) sijne wed(er)p(ar)tie/
noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wege(n) niet geco(m)pareert en sijn den voirs(creven)/
geleydde(n) trecht ernstel(ijc) versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loeven(en) ter manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse/
eve(n)verre de voirs(creven) pet(er) behoirlijc claerde tvoirs(creven) exploet en(de)/
dach bescheydinghe [alsoe] geschiet te zijne als de versuecbr(ieven)/
uutwijsen dat men dan den voirs(creven) geleydde(n) houden soude vand(er)/
voirs(creven) goede(n) inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre dat/
noch voir scepen(en) come(n) wae(re) cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) in sca(m)p(no) de(m)pt(is) boxh(oren)/
hove febr(uarii) x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-11-23 by kristiaan magnus