SAL7371, Act: R°258.3-V°248.1 (572 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°258.3-V°248.1  
Act
Date: 1478-04-06

Transcription

2019-09-06 by kristiaan magnus
It(em) het zijn come(n) voe(r) den borg(er)meest(er) janne vand(er) borch/
wout(er) celle ende g(er)truyt van kessele zijn meyssen t(er) eender/
en(de) willem lambrechts t(er) ande(re) aldair de voirscr(even) willem/
opdede en(de) seyde dat hij voirtijts den voirscr(even) twee p(er)sone(n)/
voir scepen(en) van loven(en) bekint hadde eene so(m)me van/
pe(n)ni(n)gen d(aer)voe(r) de voirscr(even) g(er)truyt hue(r) hadde doe(n) leyden/
en(de) vo(n)nisse(n) va(n) contu(m)acien op willems goede(n) dien navolgen(de)/
hadde en(de) hue(r) gebreke(n) gepijnt bij eede te affirme(re)n bove(n)/
dien dat wouter dien mede en(de) gelijck hue(r) de voirscr(even)/
so(m)me was bekint zeke(r) pe(n)ni(n)ge opde selve so(m)me hadde/
gehave(n) bege(re)nde bij dien en(de) ande(re)n reden(en) de voirscr(even)/
contu(m)acie te purge(re)n Wert get(er)mineert dat de voirscr(even)/
willem opleggen soude en(de) betalen de coste(n) bijd(er) voirscr(even)/
g(er)truyden inder voirscr(even) co(n)tumacien v(er)leet ende dat hij/
d(aer)enteynden de voirscr(even) zijn co(n)tumacie met rechte souden
//
moegen purge(re)n dair toe beyde den voirscr(even) p(ar)tien dach/
van rechte beteekent wert op morge(n) inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) en(de) wert alsoe den meye(r) va(n)/
berthem bijden voirscr(even) borg(er)meest(er) gelast vander stat wege(n)/
te cesse(re)n vander execucien op willems goede tot dat/
hij ander bevel hadde cor(am) borch burg(imagistro) ap(ri)lis vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-14 by kristiaan magnus