SAL7371, Act: R°279.2-V°279.1 (614 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°279.2-V°279.1  
Act
Date: 1478-04-24
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
d(omin)um walteru(m) de butschore p(res)b(yte)r(u)m ad om(n)ia et singula bona/
i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) mathei de wersbeke f(ilii) quond(am) will(el)mi infra/
lo(vaniu)[m] et extra sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curt(ibus) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
pro cert(is) recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium)/
quar(um) tenor sequit(ur) in hec verba It(em) matheeus van wersbeke/
sone wilen willems in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint/
dat hij genomen heeft van gorde hanckaert als geleyt/
nae der stad recht van loeven(en) totten goeden wouters van/
buetschore janne van buetsele swager en(de) arnde noytens/
zweer des voirs(creven) wouters thoff desselfs wouters metten wynnen(de)/
landen beemden en(de) eusselen binnen shoofs dair toe hoe(re)nde/
en(de) allen den toebehoirte(n) gelege(n) te meensele soe verre de selve/
matheeus die vand(en) voirs(creven) woute(re)n aldaer tot her toe gehouden/
heeft Te houden te hebben ende te wynne(n) van halfmerte/
lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang vervolgen(de) elcx/
jaers d(aer)enbinne(n) tvoirs(creven) hoff mette(n) winnen(de) lande(n) om ende/
voe(r) vierthien sacken corens meensselschen pacht en(de) zesse/
halst(er) loeven(sch) voir elcken sack gerekent cu(m) va(nn)[o] ende de/
beemde en(de) eussele(n) om en(de) voe(r) drie ryns guld(en) te twintich/
stuv(er)s tstuc jaerlijcx tvoirs(creven) coren sint andriesmisse apostels/
en(de) de weyhue(r) s(in)[t] m(er)tensmisse te betalen(e) en(de) te loeven(en)/
te leve(re)n den voirs(creven) gorde hanckaert jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerde(n) dat de voirs(creven) wynne jaerlijcx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int voirs(creven) hoff leve(re)n sal and(er)halfhondert/
walms om de huysinghe ald(aer) mede te decken en(de) alsmen dair/
dect sal de wynne den werclieden den montcost geven en(de)/
sijn meest(er) de dachue(re)n betalen It(em) sal de wynne jaerlijcx/
den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) moete(n) bringen en(de) te loeven(en) leve(re)n/
sesse wissen houts oft mutsaerts van geliker swaerden It(em)/
sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
huysinge vand(en) voirs(creven) hove houden wel en(de) loflijc op sijne(n)/
cost vander underster rijkelen nederweert It(em) sal de voirs(creven) wynne
//
in afslage vand(en) voirs(creven) weyhue(re)n betalen ende verleggen/
den chijs ende co(m)mer gaen(de) uut allen des voirs(creven) wouters/
goeden binne(n) sdorps van meenssele en(de) d(aer) omtrent gelege(n) alsoe/
in tijts dat d(aer)af gheen schade en geschiedde En(de) oic tsijne(n)/
laste sond(er) e(n)nich cortsel de straten grechte(n) en(de) waterleyden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden vaghen en(de) ruyme(n) wel en(de) loflijc/
oic soe in tijts en(de) alsoe datter gheen schade af en come En(de)/
oft in e(n)nigen van desen twee pointe(n) alse vand(en) chijse te/
betalen en(de) de strate(n) grechten en(de) waterleyde(n) te vagen houden/
en(de) ruyme(n) gebrec viele en(de) d(aer)om schade geschiedde oft gedaen/
wordde die schade soude de wynne moete(n) dragen en(de) afdoen/
En(de) oft de voirs(creven) weyhue(r) den voirs(creven) chijs en(de) co(m)mer niet en/
verstringde zoe sal den wynne van des hij meer dan die/
hue(r) gedraecht d(aer) voe(r) verleet hadde restitucie gescien oft/
cortsel aen den voirs(creven) corenpacht It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
lande voirs(creven) sijne(n) termijn dueren(de) houden wynne(n) werven en(de)/
mesten wel en(de) loflijc gelijc reengenote(n) boven en(de) beneden/
en(de) die laten tsijne(n) afsceyden gelijc hij die ae(n)veerde in/
sijn yerste ae(n)nemen It(em) alle dooft vand(en) bog(ar)de ald(aer) sullen/
de wynne ter eenre en(de) gord hanckaert ter ande(re) als dat/
gelesen sal zijn half en(de) half deylen ende ter stont als dat/
gelesen en(de) gedeilt sal zijn sal de wynne gorts helicht van/
dien te loeven(en) levere(n) des sal elc hue(re)r eene(n) lesere stellen/
Ende alle dese vorweerden cor(am) heykens cav(er)son m(ar)tii xxiiii/
a(nn)[o] lxxii It(em) godefridus hanckaert p(ro)nu(n)c scabin[(us)] opidi lovan(iensis)/
cont(ulit) d(omi)no waltero de butschore p(res)b(yte)ro has l(itte)ras in om(n)i/
eod(em)q(ue) mo(do) et iu(r)e haben(das) q(ui)b(us) godefridus eas p(ri)us h(ab)ebat cor(am)/
opp(endorp) boxh(oren) ap(ri)lis xxiii a(nn)[o] lxxviii Et h(ab)uit querelas hiis/
int(er)f(uerunt) roelants hanck(aert) aprilis xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-12-21 by kristiaan magnus