SAL7371, Act: R°297.3 (651 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°297.3  
Act
Date: 1478-05-14

Transcription

2020-07-30 by kristiaan magnus
It(em) den dach van rechte op hede(n) dienen(de) tusschen colarde/
chappon t(er) eender ende jannese de rivo procur(eur) des godsh(uys)/
van aywieres t(er) ande(r) zijden es bijde voirscr(even) p(ar)tie(n) v(er)stelt/
ende gecontinueert tot van en sat(er)dage naestcomen(de) over/
acht dage(n) om alsdan te diene(n) gelijck hij op hede(n) gedient/
soude hebbe(n) cor(am) oppendorp hove maii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-12-21 by kristiaan magnus