SAL7371, Act: R°42.3 (84 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°42.3  
Act
Date: 1477-08-26

Transcription

2020-07-16 by Kristiaan Magnus
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen zien oft hoire(n) lese(n)/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stat va(n) loven(en) saluyt/
doen te weten(e) dat op hede(n) voir ons come(n) es in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone h(e)r jan boys geh(eten) van neckerspoele p(er)soen tot/
werchte(r) ende heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht/
procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) willem(me) van thienen/
vleeschouwe(r) ja(n)ne boys den jonge(n) ja(n)ne va(n) ost stasse/
van hove he(n)r(icke) scelkens aut alle en(de) yegewelke/
zijn sake(n) questien en(de) geschille(n) als hij uuytstaen(de) heeft/
oft namaels hebbe(n) sal volge(n) alle des selfs he(re)n jans/
jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck/
en(de) omberuerlijck hoedanich die zij(n) te v(er)ware(n) in mel(iori)/
forma scep(enen) br(ieve) te vo(n)nissen Promitt(ens) rat(um) [r(e)nu(n)c(ians)] salvo/
iusto calculo cor(am) berthe(m) sub(stitu)[to] burg(imagistro) borchove(n) linden aug(usti)/
xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-19 by kristiaan magnus