SAL7371, Act: R°47.1-V°47.1 (94 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°47.1-V°47.1  
Act
Date: 1477-08-28

Transcription

2020-09-02 by Kristiaan Magnus
Aldair in rechte quame(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) tege(n)/
malcande(re)n jan strobant als geleyt nae des(er) stat recht totten/
goede(n) jans wijle(n) boschma(n)s ter eender en(de) henr(ick) boschverken/
vander vue(re)n die op e(n)nige vanden selve(n) erfgoede(n) met hoff/
guedinge(n) houden(de) es ii r(yns) gulden(en) lijfpen(sien) tot zeke(re)n liven/
t(er) ande(re) ende de voirs(creven) geleydde dede lese(n) zijn scepen(en) brieve/
dair voe(r) hij geleyt was en(de) zeke(re) vo(n)nissen die dair uuyt/
gevolcht ware(n) sustine(re)nde dat hij navolgen(de) dien en(de) ov(er)mits/
dat zijn brieve oude(r) ware(n) dan de selve hofguedinge(n) inde goede/
blive(n) en(de) sculdich wae(re) te blive(n) en(de) zijn sculde(n) dair aen/
voir al te verhale(n) Dair tegen de voirscr(even) henr(ick) boschv(er)ke(n)/
sustine(re)nde de (contra)rie dede lesen zijn voirs(creven) hofguedinghe/
meynde selve voe(r) te gane want al mocht zijn dat des/
voirscr(even) stroebants scepen(en) brieve dair uuyt zijn beleyt/
was gedaen oude(r) ware(n) dan zijn hofguedinge en(de) besedt/
d(er) voirs(creven) ii r(yns) g(ulden) lijfpen(sien) dat hem dat nochtan d(aer)aen gheen/
p(re)judijs zijn en soude hij en soude voe(r)gaen en(de) zijn recht/
voirt moegen volgen mett(er) bancken recht d(aer) hij dat bego(n)nen/
hadde en(de) zijn besedt was gesciet te voird(er) wantme(n) niet/
bevi(n)den en soude dat des voirscr(even) stroebants beleyt oude(r)/
wae(re) dan zijn br(ieve) en(de) alsoe p(rese)nteerde hij te cesse(re)n met/
zijne(n) vervolghe eve(n)v(er)re de selve geleydde hem zijn/
gebreken d(aer) voe(r) hij volchgde opde goede met coste en(de)/
co(m)me(r) opleyde sustine(re)nde oft des niet en gebuerde dat/
hij dan gere(n)voyeert soude werde(n) ter bancke(n) recht dair hij/
dat begonne(n) hadde met meer reden(en) d(aer)toe in wed(er)zijd(en) geallig(er)t/
Dairop uuyt(er)lijck de scepen(en) gemaent nae dat zij doude(r)/
vanden voirs(creven) beleyde hebbe(n) gevisenteert en(de) dat jonge(r)/
bevonden dan henr(ix) brieve voirscr(even) gewijst hebbe(n) voir een/
vo(n)nisse wair de geleydde niet ane en name de p(rese)ntacie
//
vanden voirscr(even) henricke boschv(er)ken dat dan de selve/
henrick zijn recht voirt volgen soude moege(n) t(er) plaetse(n)/
dair hij dat begonne(n) hadde cor(am) om(n)ibus scab(inis) in scampno/
augusti xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-19 by kristiaan magnus