SAL7371, Act: R°65.2 (137 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°65.2  
Act
Date: 1477-09-30

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
It(em) balthasar vos die als man van buyten beclaecht is van henr(icke)/
sceyman en(de) heinken de witte als p(ro)cur(eur)s van div(er)s(en) pensionar(isen) en(de)/
rentie(re) rente(n) en(de) pensie(n) hebben(de) opde demeyne(n) en(de) tolcamere/
ons gened(ichs) hee(re)n s(er)toge(n) te loeven(en) heeft hem op heden tege(n)/
de selve te rechte gep(rese)nteert cor(am) opp(endorp) lynde(n) hanck(art) hove/
sept(embris) ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus