SAL7371, Act: V°115.3 (263 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°115.3  
Act
Date: 1477-12-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-01 by kristiaan magnus
It(em) henrick van hoeberge h(ier) inne v(er)vangen(de) ende op he(m) nemende/
goirde coekart beyde als geleyt nae des(er) stat recht tot alle(n) den/
goeden have en(de) erve pet(er)s van hoeberghe brueders des voirscr(even)/
henr(ix) In p(rese)ncia hebben geloeft ind(ivisim) den voirs(creven) pete(re)n dat zij/
hem bynne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de) ov(er)geve(n) sulle(n) in gescrifte/
de rekeni(n)ghe van allen den bewinde dat zij als geleyt/
van des voirs(creven) pet(er)s goeden hebben gehadt Dair op dat/
de voirscr(even) peter zijn v(er)antweerden bynne(n) xiiii nachte(n) d(aer)nae/
hen overgeve(n) sal ende d(aer)enteynden bynne(n) xiiii nachte(n)/
dair nae vergade(re)n ende oft zij des minlijck niet ov(er)come(n)/
en conne(n) soe hebben zij malcande(re)n geloeft die gescrifte(n)/
bynne(n) den selve(n) lesten xiiii nachte(n) gesamender hant te/
dragen bijden rade van des(er) stadt ende dair af eene/
uuytsprake verwachte(n) de welke zij alsnu gelove(n)/
tacht(er)volgen cor(am) borchove(n) hanckart decembr(is) xviii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus