SAL7371, Act: V°206.2-R°207.1 (464 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°206.2-R°207.1  
Act
Date: 1478-03-03
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-04-21 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit will(el)mu(m)/
becke(re) d(i)c(tu)m vand(en) cloeste(re) ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et/
he(re)d(itaria) joh(ann)is ylkaerts dicti lauwereys infra lovaniu(m) et ex(tra) sit(a)/
in mans(ione) domib(us) curtib(us) terris ar(abilibus) prat(is) pascuis vineis silvis/
censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro promiss(ionibus) et/
recog(nicionibus) (con)script(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) et t(er)minac(i)o(n)e opidi q(ua)r(um) tenor sequit(ur) in hec verba It(em) joh(ann)es ylkarts d(i)c(t)us/
lauwereys preco lovanien(sis) promisit ad opus d(omi)ni ducis opidi/
et part(iu)m satisface(re) de forestaria sua s(e)c(un)d(u)m statuta opidi Inde/
sunt fideiuss(ores) pred(i)c(t)i joh(ann)is ludovic[(us)] et will(el)mus becke(re) dicti/
vand(en) cloeste(re) f(rat)res quond(am) ludovici ambo (com)mor(antes) apud pellenberch/
Et p(rim)[(us)] cor(am) renero de wijtvliet et qui(n)tino couckeroul scab(inis)/
ap(ri)lis xxviii a(nn)[o] xiiii[c] lix It(em) vander questien die/
voir den rade vander stad gehange(n) heeft tusschen joese/
van oerbeke sone wilen jans van oerbeke die onlancx/
nae d(er) stad recht beleyt heeft de vroente jans lauwereys/
vorsters te loeven(en) op willem(me) de gruyte(re) sone wilen
//
willems in deen zijde en(de) den voirs(creven) janne lauwereys in/
dande(re) Aldair de voirs(creven) joes meynde dat hem de voirs(creven) jan/
lauwereys oplegge(n) soude sijn wettich gebreck van sijne(n) scepen(en)/
brieve(n) die hij over den voirs(creven) willem(me) gevo(n)nist hadde spreken(de)/
van seke(re)n so(m)men van pe(n)ningen Vanden welcke(n) de/
voirs(creven) jan lauwereys hoopte de contrarie en(de) seyde dat/
waer was dat hij den voirs(creven) willem(me) in sijnder hachte(n)/
hadde gehadt en(de) uut versuecke des voirs(creven) joes mair dat/
en was niet voirder dan voir tverloop van vijf jae(re)n elcx/
jaers vijf rijders loopen(de) xxv rijders tsame(n) Dair af de/
voirs(creven) joes hielt de contrarie en(de) meynde nae dien dat hij/
den voirs(creven) willem(me) hadde doen houden voir tgebrec van sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) die vele hoeg(er) gedroege(n) dat de voirs(creven) jan/
lauwereys d(aer) om gehouden soude zijn hem van al te voldoen(e)/
Opte gelegenth(eit) van welcker hachten de stad de porters dair/
overstaen(de) heeft gehoert dair op ten uutersten nae den/
selven thoen bijder stad hier op verhoirt wert ov(er)draghen/
en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) jan lauwereys den voirs(creven)/
joesen inde stad vand(en) voirs(creven) willem(me) de gruyte(re) te rechte innestae(n)/
sal voir meye(r) en(de) scepen(en) behalve(n) hem alle defencien die/
den voirs(creven) willem(me) hier inne te baten hadde moege(n) comen/
En(de) om trecht hier af te vorde(re)n heeft willem cobbelgiers/
des voirs(creven) jans borge vand(er) vroenten geslaect sijnde gelooft/
tgewijsde te voldoen(e) oft dair voe(r) in handen hachten te come(n)/
van welcker borchtocht de voirs(creven) jan lauwereys gelooft heeft/
den voirs(creven) willem(me) cobbelgiers te ontheffen Actu(m) in pleno (con)s(ili)[o]/
ap(ri)lis xxviii a(nn)[o] xiiii[c] lxviii Et h(ab)uit querelas hiis/
int(er)f(uerunt) roelants hanck(art) m(ar)tii iii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-30 by kristiaan magnus