SAL7371, Act: V°74.3-R°75.1 (162 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°74.3-R°75.1  
Act
Date: 1477-10-13

Transcription

 by 
It(em) katlijne weduwe jans wilen de vos van ned(er)ijssche heeft/
gekint en(de) gelijdt dat tusschen hue(r) ende janne de vos hue(re)n/
sone volcomen rekeni(n)ge is geschiet van al tgene des hij hue(r) in/
vele en(de) div(er)sen manie(re)n soe voir tkercke(n)recht zijns vaders soe/
in ande(re)n sculden die zijn vader sculdich bleven was deugdelijc/
geleent heeft en(de) dat d(aer)af die so(m)me int geheele gedroech/
omtrint neghenentwintich ryns guld(en) Dair op hij niet/
meer ontfaen noch gehadt en heeft dan een stucxken lants/
gelege(n) te ned(er)ijssche dat coste tweelf rijd(er)s te xxvi stuvers/
tstuc [in laken? ] vijfthien ryns guld(en) xii stuv(er)s die in afslage der voirs(creven)/
scult sculdich zijn te come(n) soe dat he(m) d(aer)enboven noch gebreken
//
derthien ryns guld(en) viii stuv(er)s Voir welcke xiii r(yns) guld(en) viii st(uvers)/
zij den selven hue(re)n sone geheelijc ov(er)gegeve(n) en(de) vercocht heeft/
en(de) bekint allessins ov(er)gegeve(n) ende vercocht te hebben alle alsulck(er)/
haeflik(er) goede van ty(m)meraleme spillen bijlen eene(n) pansie(r) en(de)/
ande(r) hoedanich die zijn die de selve huer sone onderheeft ende in/
sijnder behult Bekinnen(de) huer dair inne gheen recht meer te/
hebben op alsoe dat zij en(de) hue(r) ande(r) goede van dier scult voirtaen/
ongepraemt sullen bliven cor(am) lynden hanck(art) oct(obris) xiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus