SAL7371, Act: V°84.2 (189 of 736)
Search Act
previous | next
Act V°84.2  
Act
Date: 1477-10-26

Transcription

2020-01-29 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) vrouwe heeft gekint en(de) gelijdt dat zij van/
henr(icke) hue(re)n brued(er) volcomelijc heeft ontfange(n) de p(ri)ncipale/
penni(n)g(en) vand(en) voirs(creven) iiii r(yns) guld(en) erflijc die zij jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten)/
hue(re)r suster gelijc vo(r)e ov(er)geg(even) heeft gedragen(de) den d(enier) xviii/
lxxii ryns guld(en) ende insgelijcx de p(ri)ncipale pe(n)ninge/
vand(er) helicht vand(en) voirs(creven) ii(½) ryns guld(en) erflijc die zij/
amelr(icke) hue(re)n brued(er) als vo(r)e getransporteert en(de) overgeg(even)/
heeft gedragen(de) de selve helicht den d(enier) xviii xxii(½) r(yns) g(ulden)/
en(de) d(aer)enboven noch de principale pe(n)ninge vand(en) voirs(creven)/
x hollan(sche) guld(en) erflijc gedragen(de) eens hene(n) drag(en) i(½) r(yns)/
guld(en) c xliiii r(yns) gul(den) valent tsame(n) ii[c] xxxviii(½) r(yns) guld(en)/
en(de) d(aer)enbove(n) noch voir een jairrinte van allen dien/
p(or)ceelen van rinten xiii r(yns) guld(en) v st(uvers) valent tsamen/
tprincipael metter voirs(creven) eend(er) jaerrinten ii[c] li r(yns) g(ulden)/
xv st(uvers) ende dat de selve henric die so(m)me huer duegdel(ijc)/
en(de) altemale hadde geleent in hue(re)n nootorber om d(aer)mede/
te vervallen de lasten die huer sijn gebuert en(de) overcomen/
om te comen totter digniteyt vand(en) p(re)latu(r)en die zij/
heeft den selven henr(icke) sijn oir en(de) nacomel(ingen) en(de) hue(r) goede/
d(aer)af allessins quijtscelden(de) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui sed/
war(andizare) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus