SAL7372, Act: R°101.4-V°101.1 (254 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°101.4-V°101.1  
Act
Date: 1478-10-14

Transcription

2019-10-18 by xavier delacourt
Vander questien die voir den rade vander stat geweest heeft/
tussche(n) louise van udekem ja(n)nese vander eycke(n) inde prostie/
en(de) henr(ick) va(n) vlaende(re)n als kercmeest(er)s va(n) s(in)te qui(n)tens t(er) eend(er) zijde(n)/
en(de) m(ar)gr(iet) wed(uwe) ja(n)s wile(n) vand(en) hofstat met joh(ann)ese vander hofstat
//
hue(re)n p(ro)cur(ator) t(er) ande(re) om trest va(n) eene(n) nobele de(n) welk(en) de voirs(creven) jan/
wile(n) vander hofstat tande(re)n tijde(n) der kerke(n) tot hue(re)n w(er)ke geloeft/
en(de) geconsentert hadde also men d(air)toe v(er)megegae(n) hadde d(air)op de selve jan/
xxiiii st(uvers) hadde bet(aelt) Ende voirt omd(er) kerke(n) recht des voirs(creven) jans welc/
rest en(de) kerke(n) recht de voirs(creven) kercmest(er)s beg(er)den dat he(n) inde(n) name d(er)/
selv(er) kerke(n) de voirs(creven) wed(uwe) opleyde en(de) betaelde hopen(de) dat dat sculd(ich)/
wae(re) te geschien te voirde(re) want zij p(rese)nteerd(en) te bewise(n) tco(n)sent en(de) de/
geloefte va(n)d(en) nobel also gesciet te zijne en(de) voirts datme(n) va(n) sulke(n)/
en(de) gelik(en) p(er)sone(n) ald(air) en(de) elde(re) in meer ande(re)n p(ro)chie(n) by(n)ne(n) d(er) stat va(n) lov(en)/
geploge(n) hadde de rechte(n) vand(er) selv(er) p(ro)chiekerke(n) te bet(ael)[en] al waest dat de/
selve aflivige elde(r) da(n) inde selve hue(re) p(ro)chiekerke oft kerchof ware(n) beg(ra)ve(n)/
geweest so de voirs(creven) jan es en(de) dat zij oick inde(n) oude(n) en(de) nyeuwe(n) autte(n)tik(en)/
reg(iste)ren va(n)d(en) voirs(creven) kerke(n) hadde(n) bevo(n)d(en) dat d(er) selv(er) kerke(n) recht bet(aelt) hadde/
geweest va(n)d(en) ghene(n) va(n) huer(en) p(ro)chie(n) die elde(r) da(n) in huer(en) p(ro)chiekerke(n) oft/
kerchof beg(ra)ven ware(n) geweest en(de) bezu(n)d(er) va(n)d(en) ghene(n) die t(er) selv(er) plaetse(n)/
beg(ra)ve(n) wae(re)n geweest d(air) de voirs(creven) jan beg(ra)ve(n) was alse int g(roo)t begij(n)hof/
d(air)tege(n) de voirs(creven) wed(uwe) huer v(er)antw(er)den(en) met hue(re)n p(ro)cur(ator) yerst aen(gegeven)? de(n) toesegge(n)/
en(de) co(n)sente va(n)d(en) nobele seyde eve(n)v(er)re de kercmeest(er)s dat co(n)sten bethone(n) de(n)/
rechte genoech zijnde d(air)mede woude zij op en(en) afgae(ne) en(de) te vrede(ne) zij(n) en(de) alse/
vand(en) ande(re)n eyssche op hue(r) gedae(n) en(de) den pointe(n) bijde(r) kercmeest(er)s bijgelegt/
die ontkunde(n)? zij geheelijck p(rese)nt(er)ende de g(aste)rie alse dat zij d(air)af niet sculd(ich)/
en was te thoene(n) niet mette(n) mi(n)sten mair mette(n) meeste(n) va(n) loven(en)/
met meer ande(re)n redene(en) en(de) alt(er)racie(n) in wed(er)zijde(n) opgedae(n) wairop p(ar)tie(n)/
in wed(er)zijden tot hue(re)n thoene gewijst zij(n)de en(de) d(air)toe dach va(n) thoene(n)/
genome(n) hebben(de) zijn de voirs(creven) ae(n)legg(er)s te(n) selve(n) genoe(m)de dage met hue(re)n/
thone gecompareert en(de) hue(r) int(er)rogatorie(n) in p(rese)ncien d(er) voirs(creven) wed(uwe) gelese(n)/
zijnde en(de) de wed(er)p(ar)tie ond(er)vraicht oft zij e(n)nige getuyge(ne) woude batte(re)n/
heeft hue(r) de selve geabsenteert en(de) vande(n) rechte gekeert soe dat de/
kercmeest(er)s hue(re)n thoen gedae(n) hebben(de) huers v(er)meets genoech volcome(n)/
zijn en(de) de wed(er)p(ar)tie niets niet va(n) hue(re)n vermete gethoent noch/
bij bracht en heeft noch huer gepijnt bij te bringen Es geappoi(n)tert/
en(de) uuytgesproken bijde(n) rade vander stat voir oge(n) gelegt de voirs(creven)/
deposicie en(de) gelet op al des t(er) materien t(er) eender en(de) t(er) ande(re) zijden/
inne bracht en(de) geallig(eer)t was dat de wed(uwe) vander hofstat sculd(ich)/
sal zijn te betalen der fabrijken van sinte qui(n)tens tot behoef/
vander metselrien vander kerken trest? vanden voirs(creven) nobele/
ende dat zij oeck sculdich sal zijn tovercome(n) mette(n) kercmeeste(re)n/
vanden voirs(creven) kerken rechte Ende oft p(ar)tien dairaf niet/
overcomen en conste(n) dat dan de stat d(air)af de moderacie/
te huerw(eer)t hult nae tstatuyt d(air)af zijnde oct(obris) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt