SAL7372, Act: R°103.3-V°103.1 (257 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°103.3-V°103.1  
Act
Date: 1478-10-15

Transcription

2019-10-18 by xavier delacourt
It(em) sijn dese guedinge en(de) oic dov(er)geve(n) van eene(n) r(ynsch) guld(en)/
lijfpens(ien) aen ja(n)ne en(de) corniel(e) van screyberge(n) bebrieft met scep(enen)/
brieve(n) van loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxiiii julii iiii[ta] den/
welcke(n) de voirs(creven) wed(uw)[e] den voirs(creven) henr(icke) haveloes op heden/
ov(er)gegeve(n) heeft liggen(de) in een doosken d(air)op de name(n) d(er) selver/
wed(uw)[en] en(de) henr(icke) gescreve(n) staen geschiet Te dier meyni(n)gen/
dat de selve henr(ic) de selve wed(uw)[e] en(de) hue(r) goede allessins/
ontheffen en(de) los houden sal van alsulcke(n) twee rijd(ers) lijfpen(sien)/
alse jan specht heeft aen janne wilen gherijs der voirs(creven)/
weduwe(n) sweer als p(ri)ncipael he(re)n robbeerde loenijs prieste(r)/
en(de) roelofve haveloes als zijn borge(n) met scep(enen) br(ieve) va(n) loeven(e)/
en(de) van allen pachte(n) d(air)af gevallen en(de) vallen(de) Ende/
voirt tsijne(n) laste neme(n) en(de) verantwerde(n) en(de) vervolgen/
alsulke(n) gedinge alse de voirs(creven) h(er) robbeert loenijs om dier/
borchtocht wille gedaen heeft op en(de) tege(n) der selver/
weduwe(n) voir tgheestelike gerichte alsoe dat zij en(de) hue(r)/
goede van dien gedinge en(de) costen en(de) lasten dair uut/
gheresen oft noch gebue(re)nde los quijt en(de) vry sal zijn en(de)/
blive(n) Gelijc dit al de voirs(creven) henr(ic) gelooft en(de) toegeseecht
//
heeft te doen(e) Oft anders wair hier inne gebreck viele en(de)/
de voirs(creven) wed(uwe) e(n)nich vand(en) selve(n) lasten moeste drag(en) souden/
de voirs(creven) gued(ingen) en(de) overgeven(e) van onweerden machteloes en(de)/
te nyeute sijn recht oft die niet gedaen en wae(re)n eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt