SAL7372, Act: R°110.3-V°110.1 (278 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°110.3-V°110.1  
Act
Date: 1478-10-26

Transcription

2018-11-11 by xavier delacourt
It(em) ende mids desen hebben de voirs(creven) gehuyssche(n) te wete(n) jan/
van ost en(de) zijn wijf gekint ende gelijt voir hen hue(re)n erve(n)/
en(de) nacomelinge(n) tot behoef des voirs(creven) mathijs vand(en) rode en(de)/
zijnder nacomelinge(n) dat hen de selve mathijs geheelijck en(de)/
al gecontenteert heeft van alle(n) alsulk(en) rechte actien en(de) deele
//
als hen oft e(n)nighen van hen gebue(re)n ende toebehoire(n) mochte/
in alle de goede chijse rinten oft pachte(n) hoedanich oft van/
wat wesen(de) natue(re)n oft cond(icien) die zijn moege(n) die mits der/
voirs(creven) uuytsp(ra)ke(n) den voirs(creven) math(ijsen) voir he(m) en(de) zijn medeplege(re)n/
e(n)nichssins toegevuecht en(de) aengesegt moege(n) zijn wair die/
gelege(n) zijn oft bevonde(n) moeg(en) werd(en) Scelden(de) de(n) selven/
math(ijsen) d(aer)af volcomelijck quite p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
sup(er) eisdem ad opus suu(m) cu(m) debita eff(estucacione) mo(do) debito renu(n)cian(tes)/
promitt(entes) sat(is)f(acere) si quid Ende den selve(n) altijt alse hijt/
versuect tot zijne(n) coste d(air)af behoirlijcke gued(inge) en(de)/
vestich(eit) te doene voir alle he(re)n en(de) hove(n) d(air)men die aff/
houden(de) es Et t(antu)m eisdem
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt