SAL7372, Akte: R°118.2-V°118.1 (299 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°118.2-V°118.1  
Act
Datum: 1478-10-31

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
Aldair peter vande(n) berghe die hem als geleyt nae deser/
stat recht tot alle(n) den goede(n) have en(de) erve he(re)n jans de/
fournemo(n)t geheete(n) va(n) longchamp ridders met br(ieve) vander/
stat gescreve(n) aende(n) meyers va(n) jandrain en(de) van marilles/
hadde doen leve(re)n voir dwettich gebreck va(n) zijne(n) scepen(en) br(ieve)/
alle de selve goede ald(air) geleg(en) in rechte come(n) is inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) om inde selve goede/
gewese(n) te worden en(de) zijn schult d(air)aen voirt met rechte/
te v(er)hale(n) Es gecompareert h(er) peter de beame priester/
als procur(ator) des voirs(creven) he(re)n jans vande(n) welke(n) als hij he(m)/
gevordert heeft te wille(n) schutte(n) de voirs(creven) execucie de/
voirs(creven) peter vande(n) berghe v(er)socht heeft dat hij voir al/
schuldich sal zijn te stelle(n) eene(n) goeden weerlijken borghe
//
den rechte genoech zijnde voe(r) de coste(n) inder sake(n) gebue(re)nde/
en(de) om met eene(n) gedinghe te moeghe(n) gestaen te voird(er)e/
want de selve h(er) peter procur(ator) van zijnder wed(er)p(art)tien/
priester wae(r) en(de) dese(n) rechte niet bedwanckelijck d(air)tege(n)/
her pet(er) bij alderhande reden(en) de (contra)rie sustine(re)nde dairop te(n)/
zeke(re)n voirleden(en) daghe va(n) rechte bij scepen(en) vo(n)nisse ter/
manissen smeyers gewijst geliefde den voirs(creven) he(re)n pete(re)n/
die sake te bedingen als procur(ator) dat hij dan eene(n) redelike(n)/
borghe stelle(n) soude voe(r) de onrechte coste(n) zijnder wed(er)p(ar)tien en(de)/
d(air)entenden recht Ende nae dat op heden de voirs(creven) pet(er) als/
geleyt weder come(n) es v(er)sueken(de) als vo(r)e trecht navolgende/
des voirs(creven) steet soe heeft de voirscr(even) h(er) peter v(er)socht eene(n)/
redelijcken dach om zijne(n) he(re) de sake te rapporte(re)n ende navolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse eene(n) borghe te bringen(e) hopen(de)/
dat hem dien worden soude dair tege(n) pet(er) sustineerde de/
contrarie dede segge(n) dat zeder den tijde dat hem de voirscr(even)/
goede ware(n) gelev(er)t geweest e(n)nighe der selver ware(n) ontvremt/
en(de) inden lande va(n) name(n) gedepostueert en(de) noch gescape(n) ware(n)/
gesciedde d(air)af e(n)nich uuytstel noch meer ontvremt te worde(n)/
inden selve(n) lande ende buyte(n) den bedwange va(n) zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) en(de) vanden rechte van des(er) stat alsoe hij ofts/
behoefde p(rese)nteerde te bewijsse(n) desen en(de) meer ande(re)n reden(en)/
ae(n)gem(er)ct concludeerde hij dat hij gheene(n) and(er)en dach geven/
en soude Dair tegen de wederp(ar)tie luttel oft niet vele/
replice(re)nde Alsoe dat de scepen(en) inder saken gemaent wijsde(n)/
voir een vo(n)nisse wair de voirscr(even) h(er) peter ter stont niet/
en stelt loflijcke borchtocht den rechte genoech zijnde/
voe(r) de voirscr(even) costen navolgen(de) den voirvo(n)nisse en(de) d(air)enbove(n)/
oick van dat de goede niet ontvremt en sele(n) word(en)/
datme(n) dan den selve(n) geleydden houde(n) soude inde macht va(n)/
zijne(n) beleyde soe v(er)re dat noch voir sc(e)p(enen) come(n) is in sca(m)pno/
octobr(is) ult(ima)
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt