SAL7372, Act: R°128.3-V°128.1 (320 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-V°128.1  
Act
Date: 1478-11-13

Transcription

2018-11-11 by xavier delacourt
Nae dien dat bijden rade vander stat come(n) zijn de bedesett(er)s/
van kiesekem teghen e(n)nighe ingeseten(en) sdorps va(n) meenssele/
omder beden wille die de selve va(n) kyesekem vand(en) selve(n) ingeseten(en)/
v(er)sochte(n) te hebbe(n) van zeke(re)n v(er)thierden goeden onder hen geleg(en)/
te voirde(re) want die v(er)cocht en(de) gecocht werde(n) bij ongevrijdde/
p(er)sone en(de) ingeseten(en) van kyesekem en(de) d(air)af datme(n) h(ier) voirtijs/
bede hadde gegeve(n) dwelck die va(n) kyeseke(m) p(rese)nteerden te
//
bewijsen hopen(de) oft zijt gethoene(n) conste(n) dat hen de bede/
bij hen gheeyscht opgeleecht en(de) betaelt soude werden/
D(air)op de voirs(creven) van meenssele antwoirde(n) en(de) seyden dat/
men ope(n)bairlijck beva(n)t inder instructien opde bede gemaect/
dat eenyegelijck gelden en(de) staen soude ter beden ter/
plaetsen d(air) hij ter dier tijt gesete(n) was en(de) mids dien en(de)/
meer ande(re)n reden(en) bijde voirs(creven) wed(er)p(ar)tie geallig(eer)t (con)clud(ere)de(n)/
zij dat zij d(air)af sculdich soude zij(n) ongelast te blive(n) En(de)/
soe es bijden rade vander stat get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n)/
nae zeke(re) delibe(r)acie(n) d(air)op gehadt dat die van kyeseke(m)/
hue(r) bede heffen souden desen t(er)mijn gelijckerwijs zij/
die h(ier) voirtijts gehave(n) hadden zonder die va(n) meenssele/
voirder te moleste(re)n In cons(ilio) op(idi) nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt