SAL7372, Act: R°129.3 (325 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°129.3  
Act
Date: 1478-11-17

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
dat jan cokaert heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) arnden hanckaert/
willem(me) van leefdale ja(n)ne va(n) borre gielijse vander/
herstrate(n) ja(n)nese vander hofstat en(de) anth(onijse) de v(er)mere/
aut Alle zijn sake(n) questie(n) ende geschillen die hij/
alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moeghen/
voir wat gherichte gheestelijck oft weerlijck dat dat/
zijn oft gebue(re)n mochte in mel(iori) forma Promitt(ens)/
ratu(m) salvo iusto calculo novembr(is) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt