SAL7372, Act: R°139.4-V°139.1 (343 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°139.4-V°139.1  
Act
Date: 1478-11-26

Transcription

2018-12-14 by xavier delacourt
Want jan van beert als geleyt nae deser stad recht voir/
zijn wettich gebreck van xxvii crone(n) te xxiiii st(uvers) tstuc eens/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve jonch(e)r(e) henr(ix) van scoenhove(n) wair die/
gelege(n) [sijn] met des(er) stad brieve(n) gescr(even) aen den meye(r) van arschot/
oft zijne(n) stedehoude(r) he(m) oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n) heeft/
doen leve(re)n alle de voirs(creven) goede ond(er) he(m) gelege(n) en(de) dach va(n)/
rechte doen beteeken(en) den voirs(creven) jonch(e)r(e) en(de) henr(icke) en(de) alle ande(re)/
hande aen de voirs(creven) goede hebben(de) Tot welcke(n) dage de voirs(creven)/
jonch(e)r(e) henr(ic) noch niemant anders van zijne(n) wege(n) comen en/
is anders dan jan bertelen die seke(re) goede haeflike goede/
als die gecocht hebben(de) overlang tege(n) den voirs(creven) jonch(e)r(e)/
henr(icke) heeft verantwert Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van/
loeven(en) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte willems tutele(re)/
lieuten(ant) des voirs(creven) meyers van arschot de voirs(creven) execucie en(de)
//
dachbescheydinge geschiet te zijne en(de) nae dat de voirs(creven) jan/
van beert den voirs(creven) ja(n)ne bertele(n) overgegeve(n) heeft en(de) geco(n)senteert/
te late(n) volge(n) seke(re) haeflike goede bij he(m) gecocht alsoe hij/
dat bij certificacie(n) d(er) stad van aerschot hadde doen bliken datme(n)/
den voirs(creven) ja(n)ne van beert van alle(n) den goeden des voirs(creven)/
jonch(e)r(e) henr(ix) uutgenome(n) den ghene(n) voirs(creven) die den voirs(creven) ja(n)ne/
bertele(n) naevolgen(de) d(er) voirs(creven) certificacie(n) sculd(ich) zijn te volge(n)/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) voirs(creven) scepen(en) br(ieven) en(de)/
beleyde alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) is cor(am)/
om(n)ib(us) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] dempt(is) lyemi(n)g(en) berg(en) nove(m)br(is) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt