SAL7372, Act: R°144.1 (356 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°144.1  
Act
Date: 1478-12-01

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Want willem vand(er) hofstad ende ja(n)nes daneels beyde als geleyt/
nae des(er) stad recht uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have ende erve jans weduwe(r) jans wilen/
kercmans jans van opstalle arnts wilen ty(m)merman jans wilen/
leemans jans wilen vand(en) hove ende jans wilen uuter helicht/
geheete(n) cleynart soe wair die gelegen zijn met des(er) stad brieve(n)/
gescreve(n) aen den meye(r) van arschot oft zijne(n) stedehoude(r) tot bethekem/
hen oft den bring(er) ons(er) voirs(creven) brieve(n) hebben doen leve(re)n alle de voirs(creven)/
goede en(de) dach van rechte doen bescheyden den voirs(creven) p(er)sone(n) noch/
levende ende den weduwe(n) en(de) kinde(re)n vand(en) aflivigen tot eene(n) seke(re)n/
dage oft zij hen tege(n) de voirs(creven) execucie hadden willen oppone(re)n Tot/
welcke(n) dage noch oic op heden als ten verstreken(en) dage van rechte/
de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant anders van hue(re)n wege(n) he(m) rechtsweert/
maken(de) comen en zijn den voirs(creven) ja(n)nes en(de) willem(me) van lele als/
procur(eurs) des voirs(creven) willems vand(er) hofstad trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers gewijst/
voir een vo(n)nisse nae dat hen gebleken heeft bij rescripte smeyers/
van aerschot de voirs(creven) execucie en(de) dachbesceydinge geschiet te zijne/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden sal inde/
macht van s hue(re)n scepen(en) brieve(n) voirs(creven) alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen is cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempto lye(ming)[en] decembr(is) p(rim)[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt