SAL7372, Act: R°144.2 (357 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1478-12-01

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
It(em) jan huldeg(ar)den zone g(er)ts dreye(re) heeft geloeft jacoppe van/
kessele droechscheerde(r) en(de) jouffr(ouwe) [vacat] zijne(n) wive zesse/
r(inssche) gulden(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuck te paesschen naestcomen(de)/
te betalen(e) Oft soe v(er)re de voirscr(even) jan niet en conste v(er)hale(n)/
met rechte eene(n) rinssche guld(en) lijftochte(n) mette(n) pachte va(n) twee/
jae(re)n op janne de greve pete(re)n va(n) g(eer)bergen en(de) janne wile(n)/
solleberch ende hue(r) goede met eene(n) scepen(en) brieve va(n) loven(en) vand(en)/
daet xiiii[c] lxxvi januar(ii) vii die de selve gehuyssche(n) den voirs(creven)/
janne op heden ten selve(n) rechte ov(er)gegeve(n) hebbe(n) dat hij alsdan/
ende in dien gevalle den selve(n) gehuyssche(n) de voirscr(even) scepen(en) br(ieve)/
wed(er)om ongecancelleert ov(er)geve(n) sal ten selve(n) rechte en(de) d(air)mede/
van des(en) gelueften voldaen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt