SAL7372, Act: R°148.2 (368 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°148.2  
Act
Date: 1478-12-03

Transcription

2019-02-28 by xavier delacourt
It(em) want jan de vos die uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) nae des(er) stad recht voir zijn wettich gebreck come(n)/
en(de) geleyt is tot allen den goeden beyde have en(de) erve denijs/
kerincx waer die belege(n) zijn met des(er) stad brieve(n) gescreve(n)/
aen den meye(r) van arschot oft zijne(n) stedehoude(r) hem oft den/
bring(er) ons(er) voirs(creven) brieve(n) heeft doen leve(re)n alle de selve goede/
en(de) dach van rechte doen bescheyden den voirs(creven) denijse zijne(n)/
wive en(de) alle ande(r) hande aen de voirs(creven) goede hebben(de) oft slaende/
tot eene(n) seke(re)n dage ov(er)leden Tot welcken dage de voirs(creven) p(er)sone(n)/
noch niemant anders van hue(re)n wege(n) comen en zijn den voirs(creven)/
geleydde(n) trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scep(enen)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte jans cleynart/
meyers van arschot de voirs(creven) execucie en(de) dachbescheydinghe/
geschiet te zijne datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houde(n) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) levering(en)/
voirs(creven) soe verre alst noch voir scepen(en) comen is eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt