SAL7372, Act: R°148.3-V°148.1 (369 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°148.3-V°148.1  
Act
Date: 1478-12-03

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Want andries van kerckaster als geleyt nae des(er) stad recht/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) voir zijn wettich/
gebreck van gelofte(n) van ontheffen(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve jans lambrechts en(de) jans lambrechts zijns soens/
waer die gelegen zijn met des(er) stad brieve(n) gescr(even) aen den meye(r)/
van herent berthem oft zijne(n) stedehoude(r) hem oft den bring(er) ons(er)/
voirs(creven) brieve(n) heeft doen leve(re)n alle de voirs(creven) goede en(de) dach van/
rechte doen bescheyden den voirs(creven) vad(er) sone hue(re)n wynne(n) en(de)/
alle ande(re) hande aen de voirs(creven) goede hebben(de) oft zij hen tegen/
de voirs(creven) leveringe hadden willen oppone(re)n tot eene(n) seke(re)n dage/
overleden Tot welcke(n) dage noch oic op heden als ten verstreken(en)/
dage van rechte de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant anders van hue(re)n/
wege(n) come(n) en zijn den willem(me) van lele als procur(ator) des voirs(creven)/
geleydden trecht voirt versueken(de) Soe hebben de he(re)n scep(enen) van loev(en)/
ter maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc/
gebleke(n) heeft bij rapporte jans vlas d(er) stad bode de voirs(creven) execucie en(de)/
dachbescheydinge geschiet te zijne datme(n) den voirs(creven) geleydden vand(en)
//
voirs(creven) goeden houden sal inde macht van zijne(n) scepen(en) br(ieven)/
beleyde ende leveringen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen is In scampno p(rese)ntib(us) om(n)ibus scabinis dempto/
lyemi(n)gen decembr(is) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt