SAL7372, Act: R°158.2-V°158.1 (384 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°158.2-V°158.1  
Act
Date: 1478-12-13

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Acht(er)volgende der submissien geschiet opden xi[te(n)] dach dece(m)br(is)/
lestleden tusschen janne schoenens ter eender zijden en(de)/
pete(re)n van hoelst behuwede sone h(er)mans vander ramen ter/
ande(re) Es der segge(re)n uutsprake ierst alse vand(en) yerste(n)/
pointe vand(en) lossinge(n) der lijfpens(ien) van twintich ryns guld(en)/
d(air) voe(r) jan schoenens des voirs(creven) h(er)mans borge is aen henr(icke)/
pynnock en(de) meer ande(re) en(de) hem heeft doen leyden uut/
eene(n) br(ieve) apart tot allen den goeden have en(de) erve desselfs/
hermans en(de) hermans sijns soens en(de) voirt die goede hem/
heeft doen leve(re)n soe verre dat zij hem met vo(n)nisse van/
(con)tumacie(n) aengewijst zijn dat de voirs(creven) pet(er) dair voe(r) innestae(n)/
sal en(de) gehouden zijn dat die lossinghe zoe verre die alnoch/
niet geschiet en is volcomelijc gedaen sal worden tusschen/
dit en(de) paessche(n) naestcomen(de) en(de) d(air)enbove(n) dat d(air) voe(r)/
in hachte(n) en(de) pramen bliven sullen onder de macht vand(en)/
beleyde levering(en) en(de) vo(n)niss(en) voirs(creven) en(de) d(air) voe(r) verantwerd(en)/
dat alle de goede der selver hermans en(de) sijns soens/
die niet en sullen moege(n) wordden gemindert voir des/
voirs(creven) steet voldaen sal zijn en(de) oic dat de gelofte(n) en(de)/
eede op banduyne oft anders die d(air) op geschiet sijn van/
die niet te moege(n) mynde(re)n blive(n) sullen in hue(r) machte en(de)/
virtuyte It(em) ende alse vand(en) coste(n) bijden voirs(creven) ja(n)ne schoenens/
in diversen manie(re)n om der voirs(creven) borchtochte(n) wille geleden/
beyde van beleyde vroentcoste(n) vervolge monteringe(n) en(de) ande(re)/
tot des(en) dage toe incluys bijden voirs(creven) ja(n)ne e(n)nichssins in/
wat manie(re)n dat zij geleden Dair af is hue(r) uutsprake
//
dat de voirs(creven) pet(er) oic d(air) voe(r) inne stae(n) sal dat den voirs(creven)/
ja(n)ne schoenens dair voe(r) betaelt sullen wordden te vastelavonde/
naestcomen(de) derthien ryns guld(en) te twintich st(uvers) tstuc drie/
pl(a)c(ken) voir den stuv(er) eens ende d(air) mede gestaen en(de) van/
alle(n) costen ande(re)n costen quijt wesen Ende sullen hier voe(r)/
oic ter meerd(er) sekerheyt alle de voirs(creven) goede onder de macht/
van jans beleyde levering(en) en(de) vo(n)nisse begrepe(n) in pramen/
bliven om in al janne cuese te hebben oft hij hier voe(r)/
op pete(re)n oft op de voirs(creven) goede oft oic op beyde volge(n) wilt/
Ende oft gebuerde dat de voirs(creven) jan schoenens oft de zijne/
h(ier) o(m)me meer volge(n) moesten bij gebreke van voldoeni(n)gen/
van e(n)nich van des voirs(creven) steet soe sal de voirs(creven) pet(er) gehoude(n)/
zijn dair voe(r) inne te staen(e) dat den selve(n) janne en(de) den/
zijne(n) d(air) o(m)me volgen(de) voldaen sulle(n) wordden hie(re)nbove(n) alle/
coste(n) hoedanich die wae(re)n die sij d(air) o(m)me doen ende lijden/
moeste(n) soe wel van montcoste p(er)dehue(r) wage(n)hue(r) als alle/
ande(re) van rechte en(de) ande(re) soe verre zij die dorste(n) houden/
bij eede geleden en(de) uuytgeleecht te hebbe(n) in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am)/
tybe willem(air) decembr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt