SAL7372, Act: R°169.2-V°169.1 (408 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°169.2-V°169.1  
Act
Date: 1478-12-22

Transcription

2019-04-29 by xavier delacourt
It(em) anthonijs de verme(re) sone wilen henricx de verme(re) welck/
henr(ic) in voirleden(en) jae(re)n uut machte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) gecreech tweelf guld(en) rinssche erflijck op/
seke(re) goede doen ter tijt toebehoe(re)nde jor(ijse) wilen vand(en)/
steenweghe geheete(n) ten goede van gheytenrode met hue(re)n/
toebehoirte(n) nae inhoudt d(er) brieve(n) dair af zijnde in/
jegewoirdich(eit) van scepen(en) van loeven(en) hier onder genoemt/
heeft als e(n)nich sone des voirs(creven) wile(n) henr(icx) de verme(re)/
voir hem en(de) sijn erfg(enamen) geconsenteert en(de) gewillecoert/
willecoert en(de) consenteert henr(ic) vand(en) steenweghe wettich/
sone des voirs(creven) wilen jor(ijse) besitte(r) der voirs(creven) goede van/
gheytenrode voir hem zijnen erve(n) en(de) nacomelinge(n) dat/
hij oft zijn nacomeling(en) de voirscr(even) xii ryns guld(en) erflijc/
al eest dat den tijt van quitinge(n) die inde voirs(creven) br(ieven)/
stont verstreken is de selve rinte nochtan altijt sal/
en(de) sullen moege(n) lossen alst hem oft hen gelieft elcken/
ryns guld(en) dair af met achtien ryns guld(en) twintich/
stuv(ers) der mu(n)ten wilen hertoge karels voir elcke(n) r(yns) guld(en)/
te wete(n) ix nege(n) me(n)nekens voir elcken stuv(er) gerekent/
en(de) met vollen chijse Ende dat de selve henr(ic) en(de) zijn/
naec(omelingen) van nu voirtaen de voirs(creven) rinte jaerlijcx ind(er) voirs(creven)/
valuacie(n) betalen sullen moeg(en) cor(am) tybe willemaer/
decembr(is) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt