SAL7372, Act: R°182.2-R°183.1 (422 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°182.2-R°183.1  
Act
Date: 1479-01-07

Transcription

2019-06-18 by xavier delacourt
Item sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) janne van/
maelcote in sijne deylinge die goede chijs(en) rinte(n) en(de)/
pachten hier nae bescreve(n) Inden yersten een half boend(er)/
lants gelege(n) te kessele opt kesselvelt tusschen de goede/
wilen andries van voshem nu lijsbette(n) sijnd(er) dochter/
ter eend(er) zijden en(de) een dach(mael) lants wilen jans vander
//
lanen dat nu den selven janne ter stont hier nae in deylinge(n)/
is gevallen ter ande(re) sub xii s(olidis) pagame(n)ti It(em) noch tvoirs(creven)/
dach(mael) lants dair vast aen gelegen tusschen de selve twee/
dach(mael) die der jouffr(ouwe) lyemi(n)cx plagen toe te behoe(re)n ter eender/
zijden en(de) wouters helscheviers vercrege(n) tegen janne vander/
lanen ter ande(re) Item een boender lants gelegen te kessele/
voirs(creven) binne(n) vrijdich(heit) ter plaetsen geheete(n) lyemi(n)xbeke vercrege(n)/
tegen mathijse van kessele tusschen de goede des godshuys/
van tongerloe en(de) der kinde(re)n van nuesberghe ter eend(er) zijden/
en(de) jans vand(er) grecht ter ande(re) Item een half boend(er) lants/
gelege(n) te kessele opt kesselvelt tusschen de goede wilen/
andries van voshem nu lijsbette(n) sijnder dochter ter eender/
zijden ende gorts van kessele ter ande(re) It(em) een half boend(er)/
lants gelegen aldaer ter plaetsen geheeten tswertlant/
tusschen de goede des godsh(uys) van vlierbeke ter eend(er) sijden/
en(de) de goede wilen gielijs van kessele nu gorts va(n) rotselaer/
ter ande(re) sub ix d(enariis) bone mo(ne)[te] et uno halstar(io) avene It(em)/
een dach(mael) lants gelege(n) ald(air) tusschen de goede wile des/
hee(re)n van chanterain nu des voirs(creven) gorts van rotselaer ter/
eend(er) zijden en(de) de goede wilen gielijs van kessele nu lijsbette(n)/
van voshem ter ande(re) sub duobus halstar(iis) et quarta parte unius/
mol(evasi) avene vii d(enariis) antiqui cens(us) m(at)ricularie de vliederbeke It(em)/
een half boender lants gelegen te kessele ter plaetsen geheete(n)/
bruynsvelt tusschen den goeden wilen jans smeets ende/
de goede wouters van ghele nu des voirs(creven) gorts van rotselaer/
te drie zijden sub tribus halstar(iis) silig(inis) hered(itarie) trecense/
It(em) een half dachmael lants gelegen aldaer geheete(n)/
den hulst tusschen de goede wilen shee(re)n van chanterain/
en(de) gielijs van kessele nu des voirs(creven) gorts van rotselaer/
te beyden zijden sub uno d(enario) t(er)tia parte unius d(enarii) et di(midi)[o]/
cap(uno) antiqui census Item noch een dachmael lants geleg(en)/
te kessele achter de persse vercrege(n) tegen janne wilen/
vander lanen vand(en) and(er)halve(n) dachmael ald(air) dair af/
thalf dachmael leen is tusschen de goede gorts va(n) rotselaer/
ter eend(er) zijden ende henr(ix) wilen vand(er) calste(re)n ter andere/
It(em) een boender beemps gelegen in loevene(re)nbroec vercregen
//
tegen tgodsh(uys) van s(in)[te] g(er)truden te loeven(en) beneden de kesselberch/
onder de rooke tusschen de goede gorts van rotselaer ter/
eend(er) zijden en(de) de goede henr(ix) van kessele ter ande(re) op iiii d(enieren)/
outs chijs en(de) xlviii stuv(er)s erflijc Item noch een cleyn/
stucxken beemps vercrege(n) tegen wilen jonch(e)r(e) daneele vand(er)/
rivie(re)n gelegen in loevene(re)nbeemde tusschen de goede der kinde(re)n/
gorijs ter eend(er) zijden en(de) de goede wilen svoirs(creven) jans van maelcote/
ter ande(re) Item sijn noch den selven janne gebleven in/
deylinge(n) de weerde van twintich stuv(er)s in diversen cleyne(n)/
ouden chijse te holsbeke op huys ende hoff met eene(n) cleyne(n)/
beemdeken ald(air) wilen wouters reers nu baten truydens/
It(em) noch seventhien cap(uynen) erflicx outs chijs aen ende op seke(re)/
goede ende pande diversen p(er)sonen toebehoe(re)nde gelegen/
te holsbeke ende dair omtrent nae inhout van diversen/
brieven dair af zijnde Spreken(de) tsamen van xviii cap(uynen) erflic/
Item sal noch de voirs(creven) jan hebben in deylinge(n) om he(m) volcomelic/
te voldoen(e) vand(en) vie(re)ndeele vand(en) erfgoeden ende rinte gebleve(n)/
nae den voirs(creven) wilen janne sijne(n) oudervad(er) meest(er) lauwereyse/
sijne(n) oem en(de) g(er)trude(n) vand(en) dale de erfrinte(n) hier nae/
bescreve(n) die welcke vercrege(n) sijn nae de doot des voirs(creven)/
wile(n) jans van maelcote Ierst eene crone erflijc te xxiiii/
st(uvers) aen ende op seke(re) goede gorts van kessele sone wilen/
gheerts Inden yersten aen ende op iii(½) dach(mael) soe lants/
soe bosch soe die gelege(n) sijn te schore neve(n) dbosch des godsh(uys)/
van vlied(er)beke ende naest den goeden jans roeselere/
nu reyners vand(er) hallen Ende aen en(de) op een half/
boender lants gelege(n) opt kesselvelt tusschen de goede/
des godshuys van tongerloe en(de) wile(n) des voirs(creven) hee(re)n/
lauwereys van maelcote It(em) noch vie(r) ryns guld(en)/
erflijc aen ende op anth(onise) van quaderebbe en(de) seke(re)/
zijne medeplege(re)n nae uutwijsen der brieve(n) d(air) af/
sijnde Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt