SAL7372, Act: R°191.2-V°191.1 (434 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°191.2-V°191.1  
Act
Date: 1479-01-12

Transcription

2019-04-29 by xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) claes heeft te hemweert genomen vande(n) sculden zijns vad(er)s/
ierst v r(ynsch) gul(den) lijfpen(sien) aen janne van oppendorp Noch twee rijd(er) lijfpen(sien)/
aen gelden(e) wijlen de becke(re) en(de) de helicht vand(en) iiii rijd(ers) erflic aen thuys/
vand(en) drivoldich(eit) en(de) dair af gelooft de vors(creven) sijn brued(er)s en(de) hue(r) goede/
allessins scadeloes te houden en(de) tontheffen Ter ande(r) zijde(n) hebbe(n) de selve/
zijn brued(er)s d(i)c(t)o d(omi)no joh(ann)e renu(n)c(ians) als vo(r)e en(de) lod(ewijc) met (con)sente als vo(r)e te/
heb he(n)weert genome(n) vand(en) selve(n) sculde(n) iiii(½) r(ynsch) g(ulden) lijfpen(sien) aen janne/
van bourgevael twee mudde(n) cor(ens) lijfpen(sien) aen anth(onijse) boba Ende vort/
dand(er) helicht vand(en) vors(creven) vier rijd(ers) erflic aen thuys vand(en) drivoldich(eit)/
en(de) gelooft de(n) vors(creven) claese en(de) sijn goede d(air) af allessins schadeloes/
te houde(n) en(de) tontheffen Ende vort hebben claes t(er) eend(er) sijde(n) en(de) sijn/
bruede(re)n t(er) ande(re) malcande(re)n gelooft oft(er) e(n)nighe scult van huers vad(er)s/
wege(n) meer bevonde(n) wordde dieme(n) met rechte cuele(n) moeste dat elc/
hue(re)r te wete(n) claes voir deen helicht en(de) zij voir dand(er) helicht d(air) af den/
last drag(en) soude(n) en(de) malcand(ere)n en(de) hue(r) goede d(air) af schadeloes houde(n) en(de)/
ontheffen Ende voir elc van desen heeft eenyegelijc van des(en) p(ar)tien/
den and(ere)n bij orlove tshe(re)n vand(en) gronde in title van wettige ond(er)pande
//
v(er)obligeert en(de) tond(er)pande gesedt alle sijn goede en(de) rinte(n) vors(creven) de q(ui)b(us)/
sat(is) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt