SAL7372, Act: R°208.2 (468 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1479-01-26

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
Vand(en) reco(n)vencien die h(er) jan de ponte en(de) h(er) claus va(n)d(en) putte/
als executeur vanden testame(n)te meest(er) henr(ix) wile(n) van/
oprode canonix der kerke(n) va(n) sinte pet(er)s van loven(en) inden/
name d(er) cap(it)len d(er) selv(er) kerken eysschen(de) zijn lijsbetten van/
hasenberge en(de) des zij te malcande(re)n weert te segge(n) moege(n)/
hebbe(n) hebben hen de selve p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de) verbond(en)/
dyerste p(ar)tie renu(n)c(ians) in duytsprake arnoldi kyp ende/
gerardi de baussele die van p(ar)tien geschille informacie/
neme(n) sulle(n) en(de) hue(r) eendrechtige uuytsprake doen bynne(n)/
acht dage(n) naestcomen(de) Promitt(entes) rat(um) D(air) voe(r) vander/
zijden van lijsbette(n) heeft gesproken baltasar heninck/
renu(n)c(ians) que(m) exinde promisit releva(r)e indemp(nem) Ende hierop/
sulle(n) lijsbette(n) ter stont volge(n) de lv r(ynsch) g(ulden) tot hue(re)n behoef/
opde(n) wissel staen(de) voir dafquite(n) met volle(n) pachte va(n) v r(ynsch)/
g(ulden) lijfpen(sien) die huer meest(er) henr(ic) va(n) oprode canonick der/
voirscr(even) kerken met scep(enen) br(ieve) va(n) loven(en) schuld(ich) was d(air)voe(r) zij/
tot zijne(n) goeden geleyt was en(de) xxviii st(uvers) va(n) coste vand(en) selve(n)/
beleyde cor(am) roelants roelofs januar(ii) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt