SAL7372, Act: R°210.3-V°210.1 (472 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°210.3-V°210.1  
Act
Date: 1479-01-27

Transcription

2019-05-26 by xavier delacourt
It(em) jan mathijs geheete(n) oliviers zone wile(n) henr(ix) wonende/
te he(re)nt in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft tege(n) pete(re)n va(n) dormale de porceele(n) van landen nae/
bescr(even) gelegen inde prochie va(n) he(re)nt Inden yerste(n) een/
dach(mael) gelegen opt velt geheete(n) den brimt tussche(n) de/
goede gielijs va(n) duffle t(er) eender en(de) roelof roelofs ter/
ande(re) henr(ix) de rijcke t(er) derder zijden stoten(de) aenden aert/
It(em) de helcht va(n) eene(n) boende(r) lants gelege(n) opt selve velt ter zijden ter mole(n) weert tussche(n) giel(ijse) va(n) duffle goede voirs(creven)
//
ter eender marx vanden doirne t(er) ande(re) den molenwech/
t(er) derder en(de) tgoet geheete(n) van borre ter vierder zijden/
Item noch een stuck houden(de) een half dach(mael) oft d(air)omtrint/
gelegen opt broecvelt tussche(n) de belsenaexke(n)strate t(er)/
eender de kinde(re) troyens te ii zijden en(de) sinte ka(tlij)[nen]/
outaer ter vierder zijden Te houden te hebbe(n) en(de) te/
wynne(n) van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) termijn va(n) xii/
jae(re)n Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) twee mudden/
corens en(de) twee halster cu(m) va(n)no me(n)s(ure) lovan(iensis) jairlijx te/
kersmesse tsinte andr(ies)misse te betale(n) den voirs(creven) pete(re)n/
en(de) te loven(en) ten huyse desselfs pet(er)s te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
tsijne(n) afscheyde(n) sal late(n) gelijck hij die tsijne(n) aencomen(e)/
aenveerde Te weten(e) deen dach(mael) geleg(en) opde(n) brymt/
stortte eens omgedaen It(em) de helcht va(n) eene(n) boende(r)/
brake en(de) dander derder stucke met rogghe besayt cor(am)/
roelants tybe januar(ii) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt