SAL7372, Act: R°219.2-V°219.1 (495 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°219.2-V°219.1  
Act
Date: 1479-01-30

Transcription

2020-01-13 by xavier delacourt
It(em) jan maelgefer geheeten del motte wonen(de) te aynines in p(rese)ncia/
heeft genomen van diericken le begge rintmeester va(n) loven(e)/
ons gened(ichs) hee(re)n tshertogen twee ende een half boend(er) lants/
gelegen bij stocquyt aenden groote(n) wech gaende te bieswijt/
weert den voirscr(even) diericke toebehoiren(de) Te houden te hebben/
ende te wynne(n) van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
xxiiii jae(re)n lanck vervolgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
twee mudden cor(ens) goets ende payabels wel bereyt met
//
wanne en(de) vede(re)n der maten van loven(e) jairlijx tsinte/
andr(ies)misse apostels te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n den/
voirscr(even) diericken den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) sal de wynne den voirscr(even) t(er)mij(n) due(re)nde jairlijx wi(n)nen/
werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflijck alst behoirt coram/
langrode tybe januar(ii) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt