SAL7372, Act: R°231.2-V°231.1 (508 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°231.2-V°231.1  
Act
Date: 1479-01-30

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Want ja(n)nes opden berch als geleyt nae deser stad recht met zijne(n)/
medeplege(re)n uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen/
den goeden ber(uerlic) en(de) onber(uerlic) he(re)n symoens wilen greve van salmen/
hee(re) tot rotselaer voir zijn wettich gebreck van gelost te zijne/
van vijf guld(en) rijders en(de) sesse crone(n) erfliker rinte(n) d(air) voe(r) hij/
mette(n) ande(re)n sijne(n) medeplege(re)n te borghe steet he(m) met/
des(er) stad brieve(n) gescr(even) aen den drossete van rotselaer oft zijnen/
stedehoude(r) oft den bring(er) ons(er) voirs(creven) brieve(n) in zijne(n) name heeft/
doen leve(re)n alle de goede wesen(de) inden huyse en(de) slote van rotselaer/
en(de) d(air) omtrent En(de) eene(n) yegelike(n) hande aen de voirs(creven) goede/
hebben(de) oft houden(de) dachbescheyden oft zij hen tege(n) de voirs(creven)/
leveringe hadden willen oppone(re)n dat zij come(n) wae(re)n alhier/
te loeven(e) inde banc tot eene(n) seke(re)n dage inden voirs(creven) brieve/
genoemt rechts plege(n) Tot welcke(n) dage niemant comen
//
en is tege(n) den voirs(creven) geleydde(n) rechts weers v maken(de) den voirs(creven)/
geleyden trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van/
loeven(e) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte peters comelinc bode van/
deser stad de voirs(creven) leveringe en(de) dachbescheydinghe geschiet te/
zijne den ghene(n) die op thoff woene(n) om voirt hue(re)n meeste(re)n de/
conde te doen(e) datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) come(n) is in sca(m)p[(n)o] januar(ii) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt