SAL7372, Act: R°244.5-V°244.1 (530 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°244.5-V°244.1  
Act
Date: 1479-02-12

Transcription

2019-07-23 by xavier delacourt
Item thoene(n) dedden heeft dach genome(n) bijden rade vand(er)/
stat om van heden in acht dagen den rade ov(er) te geven/
in gescrifte de reden(en) bijden welken hij meynt ongehoud(en)
//
te zijne vander op hem bij janne van bullestrate(n) gedae(n) Ende de selve jan heeft dach genome(n) om dairop des/
goensdaichs dair nae in gescrifte voe(r) den selve(n) zijne/
antwoirde ov(er) te geve(n) Ende oft gebreck inden voirs(creven)/
thoene(n) gebuerde soe soude de voirscr(even) ghichtinge van/
weerden gehouden worden In cons(ilio) op(idi) p(rese)ntib(us) emondo/
roelants sub(stitu)[to] burg(imagistro) berct burg(imagistro) roelants roelofs scabinis/
ac plu(r)ibus aliis de cons(ilio) februar(ii) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt