SAL7372, Act: R°259.1 (556 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°259.1  
Act
Date: 1479-02-26

Transcription

2019-08-01 by xavier delacourt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat op heden voir ons come(n)/
es jan van wessem die bij jorise vanden stapele a(nn)[o] lxxvi xii dece(m)br(is)/
voir wet te loven(en) getransporteert wart dactie vand(en) beleide van loven(en)/
dat de selve jorijs hadde opde goede ond(er) de(n) and(ere)n wout(er)s wijlen streec/
mans d(air) voe(r) de selve jorijs bekinde vand(en) selve(n) janne gehave(n) te hebbe(n)/
lv r(insch) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) brabants tstuc maken(de) alsoe mechtich de selve/
jorijs de(n) vors(creven) janne sond(er) eenich wed(er)roepe(n) trecht en(de) dactie vand(en)/
vors(creven) beleide [en(de) so(m)men van pe(n)ning(en) vors(creven)] inder best(er) formen te vervolge(n) te vord(ere)n te bedinge(n) te/
wynne(n) te verliesen heeft geheelic en(de) al quijtgescouwe(n) tselve ende/
te nyeute gedaen en mits desen scelt quite en(de) te nyeute doet tselve/
transport en(de) stellen(de) dair af weder den selven jorise inde stat d(air)/
hij te voir de(n) selve(n) transporte inne stont dien aengaen(de) consente(re)nde/
en(de) believen(de) dat de p(ro)curacie he(m) d(air) af gelijc vo(r)e sond(er) wed(er)roepe(n)/
gedaen versmelte en(de) te nyeute gae en(de) dactie van dien wed(er) come/
en(de) kee(re) opde(n) selve(n) jorise gelijc oft des niet en wa(r)e gesciet cor(am) berct/
burg(imagistr)[o] langrode tybe scab(inis) febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt